Enigma

Over Enigma

Enigma Mobility ondersteunt overheden en bedrijven bij het verwezenlijken van mobiliteitsdoelstellingen. We bedenken en ontwikkelen innovatieve mobiliteitsconcepten.
Ook de uitvoering van marktverkenning, pilot of aanbesteding vullen wij in. Enigma is ervan overtuigd dat klanten het succes van de oplossing bepalen. Daarom stellen wij de gebruiker van de mobiliteitsdienst altijd centraal.

Enigma is actief betrokken bij de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS). Interoperabiliteit is in onze visie voorwaardelijk voor MaaS. Onderzoeken naar interoperabiliteit en MaaS die we hebben uitgevoerd voor centrale overheid en gemeenten laten de noodzaak zien om te kijken naar het aanbieden van geïntegreerde mobiliteitsdiensten aan reizigers in plaats van de huidige verzuiling van aanbod (trein of bus of auto of fiets etc). Maar wat betekent MaaS nu voor u als gemeente, provincie of bedrijf? En op welke manier kan een mobiliteitsoplossing aansluiten op de MaaS-ontwikkeling?

Voor het bedenken van mobiliteitsoplossingen maakt Enigma gebruik van een groot netwerk. Wij hebben voor onze opdrachten contact met zowel gemeenten, centrale overheden als operators zoals aanbieders van deel-auto’s, auto-parkeren, deel-scooters, taxi’s, fiets-parkeren, OV-bedrijven. Maar ook met bedrijven die MaaS mogelijk maken zoals bijvoorbeeld Translink, SHPV en alle MaaS-aanbieders/providers. Daarbij is Enigma onafhankelijk en hebben wij integriteit hoog in het vaandel staan, wij zijn volstrekt neutraal in onze adviestrajecten.

29
nov

09:30
 -
18:30
 uur,
Amsterdam

WAT KUNNEN WIJ VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN?

Ontwikkelen strategie

Enigma stelt in al haar projecten de klant/reiziger nadrukkelijk centraal en kan helpen bij het bepalen van de strategie en bepalen van de daarbij benodigde budgetten, ondersteunen bij klantonderzoek en het beschrijven van klantwensen als onderbouwing van beleid. Tevens ondersteunen wij overheden en toezichthouder bij de ontwikkeling van MaaS. Wij brengen partijen bij elkaar om te komen tot interoperabiliteit, vernieuwing en het opzetten van een duidelijke governance.

LEES MEER

Toets Bereikbaarheid

Daarnaast hebben wij voor gemeenten een bereikbaarheidsbenchmark uitgevoerd die inzicht geeft in de mate waarin het alternatieve vervoer (OV, fiets, combinatie) aantrekkelijk is ten opzicht van de auto. Zodat met deze informatie, indien noodzakelijk, uw gemeente haar beleid kan aanpassen. Lees meer over onze bereikbaarheidsbenchmark

LEES MEER

Aanbesteding

Enigma Mobility heeft voor gemeenten meerdere aanbestedingen uitgevoerd en ondersteund. Wij kennen de voorwaarden en de processen die een rol spelen. Onze aanpak is dat wij naast de functionele vraag (de aanleiding of de probleemstelling) ook het klantproces inzichtelijk maken. Wanneer duidelijk is hoe de klant in beweging komt, kun je een passende oplossing bedenken en helder uitvragen in een aanbesteding.

LEES MEER

Mobiliteitsoplossingen

Wij ondersteunen lokale, regionale en centrale overheden, semi overheid en bedrijven bij het uitdenken en ontwikkelen van mobiliteitsconcepten om invulling te geven aan gestelde mobiliteitsdoelstellingen. Doordat Enigma de gebruiker van de mobiliteitsdienst nadrukkelijk centraal stelt, komen we tot innovatieve oplossingen waarin de klant zich herkent en eenvoudig kan gebruiken. Ook de daadwerkelijke uitvoering van marktverkenning, pilot of aanbesteding vullen wij in.

Voorbeelden van ontwikkelde en ingevoerde concepten zijn het fiets-parkeren in de gemeente Amsterdam en het inzetten van leenfietsen vanaf Transferia in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

LEES MEER

Realisatie - Aanpak

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een mobiliteitsconcept, een pilot of het daadwerkelijk realiseren van een mobiliteitsoplossing Enigma heeft veel ervaring met complexe trajecten binnen gemeenten, semi-overheid, bedrijven en financiële instellingen. Wij borgen resultaat en zijn in staat om zowel de opdrachtgever als leveranciers aan te sturen om de doelen te realiseren.

Wij maken gebruik van moderne methodieken zoals Lean Innovation en Service Design. Nieuwe diensten en processen worden op deze manier klantgericht ontworpen en ingericht. We definiëren kleine stappen om op te leveren als tussentijds resultaat. Doel hiervan is om bewijs te leveren dat de gekozen oplossing de juiste is en stap voor stap het uiteindelijke grotere doel te realiseren. Dit geeft mogelijkheid tot bijsturing en betere controle op het traject.

LEES MEER