Enigma

Over Enigma

Enigma Mobility ondersteunt overheden en bedrijven bij het ontwerp én de realisatie van oplossingen om mobiliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Enigma Mobility levert geen fietsen of auto’s, maar bedenkt de beste manier om degelijke voorzieningen beschikbaar te stellen. De klant of gebruiker van die mobiliteitsdiensten staan centraal. Dat betekent dat de mobiliteitsdoelstelling alleen gehaald wordt als de klant of gebruiker daadwerkelijk van de voorzieningen gebruik maakt. Met andere woorden: in de oplossing staat de klant op 1, 2 en 3!

Bij het ontwerp van oplossingen maken we gebruik van moderne methodieken zoals Lean Innovation en Service Design. Lean Innovation helpt om nieuwe diensten en processen efficiënt en effectief te ontdekken in kleine meetbare stappen. Service Design is een hulpmiddel om diensten klantgericht te ontwerpen.

Door onze kennis van het betalingsverkeer zien we de parallellen tussen de betaal- en de mobiliteitsketens. Door deze parallellen te trekken kunnen we de ‘best practices’ uit betalingsverkeer gebruiken bij de inrichting en de organisatie van de mobiliteitsketens.

Enigma is objectief en staat zich voor volstrekt neutraal te zijn in haar adviestrajecten.

Enigma Mobility is expert op 3 domeinen

Faciliteren overheden

Hoewel we het veel hebben over het centraal stellen van een klant is dat vaak geen automatisme. Enigma heeft het klant centraal stellen van nature in haar genen omdat zij van mening is dat de klanten het succes van de oplossing bepalen.

Met deze inbreng ondersteunen lokale overheden bij het uitdenken en ontwikkelen van innovatieve mobiliteits concepten. Ook bij de praktische invulling zoals een marktverkenning, pilot ondersteuning, opstellen en beoordelen van een aanbesteding bieden we ondersteuning.

MaaS

(Mobility as a Service) : het aanbod van multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bv. Mobiele app) met realtime informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties.

Dus autobezit hoeft niet meer aantrekkelijk te zijn als je mobiliteitsdiensten kunt afnemen bij mobility/service providers, die je reis optimaliseren van deur tot deur. MaaS, gaat het mobiliteitssysteem rigoureus veranderen.

Wij zien de parallellen tussen mobiliteit en betalingsverkeer. Deze kennis kunnen we inzetten om MaaS te versnellen.

Onderzoek

Het succes van een innovatie wordt bepaald door de acceptatie van de consument. Enigma gelooft in onderzoek naar veranderend consumentengedrag als gevolg van innovaties. Door de mate van succes te ranken worden best practices vastgesteld. Daarmee kunnen partijen op basis van resultaat van anderen zelf verbeteracties doorvoeren. Deze methode hanteren we ook voor de financiële dienstverleners en voor de verzekeraars.

Ook voor het Mobility domein geloven we in best practices waardoor partijen van elkaar kunnen leren en inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de tijd.