Enigma

Over Enigma

Mobility projecten

Gemeente ‘s-Hertogenbosch fietsuitleenconcept

Enigma Mobility ondersteunt gemeente ’s-Hertogenbosch bij de ontwikkeling, aanbesteding en implementatie van een nieuw en innovatief fietsuitleenconcept  voor op de transferia in ’s-Hertogenbosch.

Lees meer​

Gemeente Amsterdam: Blauwdruk Interoperabiliteit MaaS

Enigma Mobility heeft onderzoek verricht voor de gemeente Amsterdam om te komen tot een blauwdruk interoperabiliteit MaaS. Ons rapport met de geadviseerde strategie is niet alleen passend voor de gemeente Amsterdam maar is valide voor alle gemeenten, provincies en overheden.

Lees meer

Gemeente ’s-Hertogenbosch: Vernieuwend fietsenstalling-bezettingssysteem

Enigma Mobility ondersteunt gemeente ’s-Hertogenbosch bij de aanbesteding en implementatie van een innovatief bezettings- en verwijssysteem voor fietsenstallingen in de binnenstad.

Lees meer​

Gemeente Amsterdam: Innovatie fietsparkeren

Enigma Mobility ondersteunt Gemeente Amsterdam bij het uitdenken, ontwikkelen, aanbesteden en implementeren van een nieuw, gebruikersvriendelijk concept voor het geautomatiseerd in- en uitchecken en betalen in de Amsterdamse fietsenstallingen in Amsterdam.


Lees meer

Scooterparkeren

Naast auto en fiets neemt het aantal scooters in de hoofdstad in rap tempo toe en daarmee ook de parkeerproblematiek. De gemeente Amsterdam wil een oplossing voor het ongereguleerd parkeren van scooters in de stad. Op dit moment zijn er beperkte stuur en reguleer mogelijkheden. Daarnaast is het systeem om parkeerbelasting belasting te heffen onvoldoende.

Enigma ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de uitwerking van het concept, de pilot met evaluatie en de praktische implementatie voor een scooter parkeer systeem.


Deelfietsen

De deelfiets, een prachtig voorbeeld van de deeleconomie, is in Nederland in opmars en niet zonder reden: ze zijn een prima aanvulling op een BMT-reis en kunnen als alternatief voor een eigen fiets dienen. Echter, teveel deelfietsen zorgen ook voor problemen in de openbare ruimte; inmiddels hebben de grote steden daar ervaring mee. Het dilemma is dat terwijl de deeleconomie omarmt wordt maar ook de druk op de openbare ruimte toeneemt terwijl de klant optimaal bediend moet worden. Dit resulteert in een behoorlijke puzzel. Enigma is gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een door alle partijen gedragen oplossing.