Enigma

Over Enigma

Mobility projecten

Gemeente ‘s-Hertogenbosch fietsuitleenconcept

Enigma Mobility ondersteunt gemeente ’s-Hertogenbosch bij de ontwikkeling, aanbesteding en implementatie van een nieuw en innovatief fietsuitleenconcept  voor op de transferia in ’s-Hertogenbosch.

Lees meer​

Gemeente Amsterdam: Blauwdruk Interoperabiliteit MaaS

Enigma Mobility heeft onderzoek verricht voor de gemeente Amsterdam om te komen tot een blauwdruk interoperabiliteit MaaS. Ons rapport met de geadviseerde strategie is niet alleen passend voor de gemeente Amsterdam maar is valide voor alle gemeenten, provincies en overheden.

Lees meer

Gemeente ’s-Hertogenbosch: Vernieuwend fietsenstalling-bezettingssysteem

Enigma Mobility ondersteunt gemeente ’s-Hertogenbosch bij de aanbesteding en implementatie van een innovatief bezettings- en verwijssysteem voor fietsenstallingen in de binnenstad.

Lees meer​

Fietsparkeren

Hoe verleiden we de fietser om zijn of haar fiets daadwerkelijk in de gemeentelijke stallingen te plaatsen? Buiten tegen een gevel of de brugleuning is veel makkelijker. Je kunt stellen dat dit een kanteling vereist van product denken naar klant denken. We isoleren onze dienst fietsparkeren niet meer als een individuele voorziening, maar ontwerpen die langs de gebruiken van de klant. Voor een gemeente is het zaak om een aantrekkelijke dienst op te zetten en deze op een klantvriendelijke manier te ontsluiten. Doel is om de gebruikers met zo min mogelijk hindernissen de parkeerdienst af te laten nemen.

Enigma heeft voor de gemeente Amsterdam een pilot gedaan waarin we een aantal toegangsconcepten getoetst hebben in de praktijk. Enigma heeft de concepten uitgedacht en samen met leveranciers uitgewerkt. Tevens hebben we de pilot en de evaluatie begeleid en ondersteund bij introductie van de bankkaart als identificatie token. Dit succesvolle traject heeft geresulteerd in een blauwdruk voor de 5 fietsparkeer stallingen langs de noord-zuid lijn.

Scooterparkeren

Naast auto en fiets neemt het aantal scooters in de hoofdstad in rap tempo toe en daarmee ook de parkeerproblematiek. De gemeente Amsterdam wil een oplossing voor het ongereguleerd parkeren van scooters in de stad. Op dit moment zijn er beperkte stuur en reguleer mogelijkheden. Daarnaast is het systeem om parkeerbelasting belasting te heffen onvoldoende.

Enigma ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de uitwerking van het concept, de pilot met evaluatie en de praktische implementatie voor een scooter parkeer systeem.


Deelfietsen

De deelfiets, een prachtig voorbeeld van de deeleconomie, is in Nederland in opmars en niet zonder reden: ze zijn een prima aanvulling op een BMT-reis en kunnen als alternatief voor een eigen fiets dienen. Echter, teveel deelfietsen zorgen ook voor problemen in de openbare ruimte; inmiddels hebben de grote steden daar ervaring mee. Het dilemma is dat terwijl de deeleconomie omarmt wordt maar ook de druk op de openbare ruimte toeneemt terwijl de klant optimaal bediend moet worden. Dit resulteert in een behoorlijke puzzel. Enigma is gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een door alle partijen gedragen oplossing.