Enigma

Over Enigma

Mobility projecten

Fietsparkeren

Hoe verleiden we de fietser om zijn of haar fiets daadwerkelijk in de gemeentelijke stallingen te plaatsen? Buiten tegen een gevel of de brugleuning is veel makkelijker. Je kunt stellen dat dit een kanteling vereist van product denken naar klant denken. We isoleren onze dienst fietsparkeren niet meer als een individuele voorziening, maar ontwerpen die langs de gebruiken van de klant. Voor een gemeente is het zaak om een aantrekkelijke dienst op te zetten en deze op een klantvriendelijke manier te ontsluiten. Doel is om de gebruikers met zo min mogelijk hindernissen de parkeerdienst af te laten nemen.

Enigma heeft voor de gemeente Amsterdam een pilot gedaan waarin we een aantal toegangsconcepten getoetst hebben in de praktijk. Enigma heeft de concepten uitgedacht en samen met leveranciers uitgewerkt. Tevens hebben we de pilot en de evaluatie begeleid en ondersteund bij introductie van de bankkaart als identificatie token. Dit succesvolle traject heeft geresulteerd in een blauwdruk voor de 5 fietsparkeer stallingen langs de noord-zuid lijn.


Leenfietsen/transferia

Al langere tijd zijn leenfietsen beschikbaar op de transferia aan de rand van de binnenstad. Bezoekers van ‘s-Hertogenbosch kunnen hun auto in één van de drie transferia parkeren. Vervolgens hebben ze de keuze om met de bus of met een leenfiets naar de stad te gaan. De leenfietsen zijn gratis te gebruiken. Echter, de uitleenprocedure van de leenfietsen omvat wel een registratie en een legitimatie van de klant om zekerheid te hebben dat de leenfietsen ook weer terugkomen. De klanten vinden de uitleenprocedure ingewikkeld en tijdrovend; daarnaast levert het werkdruk op bij de beheerder.

Om het uitleen procedure te vereenvoudigen heeft Enigma samen met de gemeente ‘s Hertogenbosch een concept ontwikkeld. Daarbij wordt de in het transferium geparkeerde auto als onderpand gebruikt voor de leenfiets(en). Middels een zelfserviceproces krijgt de klant de fietssleutel(s). Op deze manier wordt het voor de klanten bijzonder gebruikersvriendelijk om een fiets ter beschikking te krijgen.

Enigma heeft de gemeente ‘s Hertogenbosch ondersteund bij de ontwikkeling van het concept, de uitvraging van de markt en de uitvoering van de pilot.


Scooterparkeren

Naast auto en fiets neemt het aantal scooters in de hoofdstad in rap tempo toe en daarmee ook de parkeerproblematiek. De gemeente Amsterdam wil een oplossing voor het ongereguleerd parkeren van scooters in de stad. Op dit moment zijn er beperkte stuur en reguleer mogelijkheden. Daarnaast is het systeem om parkeerbelasting belasting te heffen onvoldoende.

Enigma ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de uitwerking van het concept, de pilot met evaluatie en de praktische implementatie voor een scooter parkeer systeem.


Deelfietsen

De deelfiets, een prachtig voorbeeld van de deeleconomie, is in Nederland in opmars en niet zonder reden: ze zijn een prima aanvulling op een BMT-reis en kunnen als alternatief voor een eigen fiets dienen. Echter, teveel deelfietsen zorgen ook voor problemen in de openbare ruimte; inmiddels hebben de grote steden daar ervaring mee. Het dilemma is dat terwijl de deeleconomie omarmt wordt maar ook de druk op de openbare ruimte toeneemt terwijl de klant optimaal bediend moet worden. Dit resulteert in een behoorlijke puzzel. Enigma is gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een door alle partijen gedragen oplossing.


MaaS

Het wordt drukker in het verkeer zowel op de hoofdverkeerswegennet als in de binnenstad, er komen nieuwe aanbieders, er is druk op de openbare ruimte. De reiziger krijgt steeds meer alternatieven om zich te verplaatsen van A naar B en daarbij spelen steeds meer partijen een rol. MaaS is het platform waar alle ontwikkelingen op dit gebied samenkomen.

Enigma streeft ernaar om het voor de reiziger aantrekkelijk te maken een alternatief te kiezen voor de auto bij de verplaatsingen. Daarvoor moeten niet alleen de modaliteiten op elkaar aansluiten en centraal ontsloten worden maar ook een gecentraliseerde organisatievorm met een keten gebaseerd afreken model hoort daarbij. Vanuit onze kennis van betalingsverkeer waar dergelijke modellen reeds lang bestaan zoeken we naar de best practices voor mobiliteit. We doen dit in overleg met de centrale en lokale overheden alsmede belangengroeperingen.