Enigma

Over Enigma

 • Fintechs versus Banken
  De kracht van Fintechs komt de laatste tijd steeds meer tot uitdrukking. Denk aan de stormachtige groei van Adyen. Voor de banken een onmogelijkheid om mee te concurreren vanwege de trage besluitvormingsprocessen binnen een bank, de strikte compliance eisen en robuuste legacy systemen. De drie drijvende krachten achter de opkomst van de Fintechs zijn technologie, cultuur en wetgeving. Maar daarentegen zitten ook banken niet stil. In dit artikel gaat Jaco Booster in op de positie van de Fintechs en de banken.
 • PSD2 leidt tot nieuwe impuls in vergunningsaanvragen bij DNB
  Begin 2018 is in de herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) in werking getreden. In Nederland is de nationale uitwerking van PSD2 vertraagd en op dit moment nog niet omgezet in Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen ligt op dit moment in de Tweede Kamer. Ten gevolge van de ontstane vertraging zijn nieuwe marktpartijen nog niet toegetreden tot de Nederlandse betaalmarkt. Zij staan in de rij bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om een vergunning te verkrijgen, maar een definitieve vergunning kan pas worden verschaft wanneer de wetgeving door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.
 • Enigma in een nieuwe jas (3x)
  De maatschappij verandert, de innovaties volgen elkaar snel op en ook binnen Enigma reageren wij daar gepast op met een aantal veranderingen.
 • De PSD2 is hier en het betaallandschap verandert: credit management ook?
  Het is zover: vanaf 13 januari is in heel Europa de herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) in werking getreden en in de nationale wetgeving van alle lidstaten ondergebracht. In heel Europa? Nee, dat nog niet. Tweederde van de lidstaten, waaronder Nederland, kampen met vertraging bij de vertaling van de EU-richtlijn in nationale wetgeving. Toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem meldde eind vorig jaar dat Nederland pas in het voorjaar van 2018 gereed is met de implementatie van de PSD2. We moeten dus nog even geduld betrachten tot de nieuwe betaalwetgeving ook hier in Nederland realiteit wordt.
 • De mobiliteitswereld kan een voorbeeld nemen aan de financiële wereld
  Nederland en de rest van de wereld staan voor een flinke uitdaging: er moet een transitie naar nieuwe mobiliteitsvormen op gang komen, om de bereikbaarheid van steden te verbeteren, de milieubelasting te verlagen en mobiliteit voor iedereen betaalbaar te houden. Een aanbod met één app of pas voor een keten aan mobiliteitsaanbieders heet Mobility as a Service (MaaS). In het artikel lees je meer over MaaS, scheme-denken en de kansen die er liggen in de mobiliteitswereld.
 • Onderneming van het jaar 2018
  Maandag 14 mei vond de 5e editie van het ‘Business Event’ plaats. Het netwerkevenement met hoofdsponsor Rabobank was een geweldig succes. Na een grootse ontvangst door honderden belangstellenden en na het tonen van de bedrijfsfilms van de genomineerden werden de winnaars bekend gemaakt.
 • Instant payments: realtime betalingen op elk moment
  Geld binnen vijf seconden op de rekening van de begunstigde. Een bijna onvoorstelbare snelheid van betalen. De ontwikkelingen zijn volop gaande en achter de schermen werken banken hard aan de bouw van het platform waarmee Instant Payments vanaf mei 2019 op grote schaal beschikbaar komt in Nederland.
 • Samenwerking Enigma en Decisive Facts
  Enigma Consulting is een samenwerking aangegaan met Data Analytics specialist: Decisive Facts.
 • Enigma Consulting en Wft Assist bundelen de krachten
  Wft Assist is per 1 oktober 2017 overgenomen door Enigma Consulting. Enigma Consulting was opzoek naar kansen om het huidige dienstenpakket op het gebied van Risk en Compliance uit te breiden en Wft Assist zocht naar versterking om de groeiende compliance-vragen van haar klanten te blijven ondersteunen.
 • GDPR: tijd voor actie!
  Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Resolution (GDPR) in werking. De GDPR beschermt natuurlijke personen binnen de Europese Unie bij de verwerking van hun persoonsgegevens. De nieuwe wet speelt op deze situatie in en vervangt de nationale regelgeving in de EU-lidstaten op dit gebied.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10