Enigma

Over Enigma

 • SWIFT biedt met Global Payments Initiative (GPI) een beter cross-border betaalproduct
  De afgelopen jaren zijn in het internationale betalingsverkeer veel vernieuwingen geweest. Deze veranderingen hadden vooral betrekking op het SEPA-gebied. Met de introductie van SEPA is het onderscheid tussen een betaling binnen Nederland of binnen het SEPA gebied, mits in euro, vrijwel verdwenen. Als we kijken naar betalingen in andere muntsoorten dan de euro of betalingen buiten het SEPA gebied zijn de verschillen groot. Met de introductie van SWIFT Global Payments Initiative (GPI) geeft SWIFT banken de mogelijkheid klanten een beter cross-border betaalproduct aan te bieden.
 • Worden Credit Card accounts toegankelijk onder de PSD2?
  In juni stelde De Nederlandsche Bank (DNB) dat platformen die zelf betaaldiensten verrichten vanaf 13 januari 2018 moeten beschikken over een vergunning en vanaf dan niet langer zijn uitgezonderd van een vergunningplicht. BOL.com, Über en AirBNB zijn aansprekende voorbeelden van online handelsplatformen waarop vraag en aanbod van uiteenlopende producten en diensten bij elkaar wordt gebracht. Moeten zij vanaf volgend jaar allemaal een vergunning voor betaaldienstinstelling bezitten?
 • Uitbreiding Enigma Treasury dienstverlening
  Recent voegden wij aan onze treasury management praktijk een aantal nieuwe services toe. Met de treasury scan identificeren, evalueren en prioriteren we potentiële verbeteringen voor de treasury functie. Daarnaast bieden we met treasury on board (tijdelijke) ondersteuning aan en zetten onze kennis en ervaring in om de treasury organisatie te professionaliseren. Tot slot helpen wij partijen op het gebied van financial risk management om substantiële besparingen te realiseren en risico’s af te dekken. Door de uitbreiding kunnen we onze zakelijke klanten (nog) breder ondersteunen met het ontwerp, de organisatie en de automatisering van de treasury functie.
 • Geldt de DNB vergunningsplicht straks ook voor BOL.com?
  In juni stelde De Nederlandsche Bank (DNB) dat platformen die zelf betaaldiensten verrichten vanaf 13 januari 2018 moeten beschikken over een vergunning en vanaf dan niet langer zijn uitgezonderd van een vergunningplicht. BOL.com, Über en AirBNB zijn aansprekende voorbeelden van online handelsplatformen waarop vraag en aanbod van uiteenlopende producten en diensten bij elkaar wordt gebracht. Moeten zij vanaf volgend jaar allemaal een vergunning voor betaaldienstinstelling bezitten?
 • Van bestelling naar betaling: order2cash kan veel beter!
  Het order-to-cash-proces omvat alle bedrijfsprocessen die zijn betrokken bij het ontvangen en verwerken van klantbestellingen, inclusief de ontvangst van de bijbehorende betaling. Een goede werking van het order-to-cash-proces is voor nagenoeg alle bedrijven en organisaties van groot belang.
 • Zijn online identificatiemethodes "de missing link” in digitalisering?
  De afgelopen decennia zijn bedrijven steeds beter in staat om hun dienstverlening te digitaliseren. Bedrijven stappen over van het versturen van papieren contracten naar inloggen op “mijn omgevingen” en het inrichten van mobiele apps. Wel blijkt het tot op heden lastig om processen te digitaliseren waarbij een handtekening nodig is van de klant.
 • Vijf Young Professionals van Enigma sluiten hun traineeship af
  Op 1 januari 2016 gingen vijf Young Professionals van start bij Enigma Consulting. Het traineeship ‘Financial Consultant’ stond in het teken van werken bij de klant, het opdoen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Op 30 juni sloten de trainees hun leerzame traject af met een geslaagd evenement en de uitreiking van de certificaten.
 • PSD2 update: Screen scraping is inzet in strijd tussen banken en Fintech
  Screen scraping is een techniek waarmee derde betaaldienstverleners toegang kunnen krijgen tot de bankrekening van de klant met de inloggegevens van de klant. Deze techniek is inzet van een strijd tussen de banken en Fintech-bedrijven.
 • Aankondiging ZEPA Challenge 2018
  Derde ZEPA Challenge van start op 14 juni 2018! Tijdens deze challenge fietsen we in 24 uur van Zeist naar Parijs om geld in te zamelen voor een nog nader te bepalen goed doel.
 • PSD2 heeft wel impact op Nederlandse spaarbanken
  In gesprekken die Enigma Consulting de afgelopen tijd met banken heeft gevoerd, bleek dat er vooral bij (online) spaarbanken onduidelijkheid bestaat over de vraag of de PSD2 ook op hen van toepassing is. De recent gepubliceerde ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS) neemt deze onduidelijkheid weg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10