Enigma

Over Enigma

De trustsector in Nederland is groot. De stabiele economische omstandigheden en een gunstig fiscaal klimaat zorgen voor een vruchtbare bodem voor trustkantoren. 
De sector wordt daarom scherp in het oog gehouden door de overheid en daarmee komt steeds meer aandacht voor de beheerste en integere bedrijfsvoering en de rol van bestuurders van trustkantoren. Risk management, compliance en audits moeten op de juiste manier worden ingericht.

29
nov

09:30
 -
18:30
 uur,
Amsterdam

Wat speelt er binnen de trustsector?

Trustkantoren aansprakelijk

Zorg dat u als trustkantoor compliant bent aan de Rib Wtt. Non-compliant zijn aan deze wetgeving kan grote gevolgen hebben.


Lees meer

Herziening Compliance rol

DNB constateert dat trustkantoren tekortschieten in de inrichting van een beheerste en integere bedrijfsvoering en dat actie vanuit de sector vereist is.

Lees meer

Een beter businessmodel

We onderscheiden 6 trends in het betaaldomein die leiden tot een beter businessmodel voor de trustsector. Het resultaat mag er zijn.
 
Lees meer

Omgang toezichthouders

U bent verplicht mee te werken aan toezichtshandelingen, maar hoe kunt u het beste om gaan met de toezichthouder? Hieronder leest u een aantal praktische tips.
 
Lees meer

Geschikt zijn en blijven?

Opleiding en kennis is zeer belangrijk is bij de geschiktheidstoetsing van (beoogd) bestuurders en uitvoerende werknemers. Waar moet het opleidingsprogramma aan voldoen?
 
Lees meer