Enigma

Over Enigma

Financial Risk Management

financial-risk-management

Zoekt u begeleiding bij het afsluiten van een derivaat of bij het scannen van de bijbehorende documentatie op mogelijk bezwarende passages?

Verkrijgt u marktconforme tarieven bij het afdekken van uw renterisico’s?

Overziet u al uw valutarisico’s? Maakt u gebruik van de meest effectieve hedge-instrumenten?
Uitdaging

  • Effectief valuta- en renterisico management
  • Kostenbesparingen
  • Zekerheid dat derivaten tegen marktconforme tarieven worden afgesloten
  • Ondersteuning bij het selecteren van het meest geschikte financiële instrument ter afdekking van specifiek risico
  • Ondersteuning bij het scannen van de onderliggende documentatie op mogelijk bezwarende passages
  • Waardering van de derivatenportefeuille door een onafhankelijke partij

Oplossing

  • Onze Treasury Consultants beschikken over ruime ervaring in het waarderen van financiële instrumenten en het beoordelen van derivatendocumentatie (ISDA, Raamovereenkomst Derivaten)
  • Middels een internationaal bekend en gerenommeerd platform voor marktdata kunnen derivaten worden gewaardeerd om hiermee voor de klant marktconforme tarieven te waarborgen (marktconformiteitstoets)
  • Ruime ervaring met het analyseren van financiële risico’s en het ondersteunen van bedrijven met betrekking tot het hedgen van deze risico’s
  • Ruime kennis van de financiële markten en ontwikkelingen

Enigma kan als onafhankelijke partij u helpen met bovenstaande en heeft veel ervaring op het gebied van Financial Risk Management. Door onze op maat gesneden advisering en ondersteuning kunnen substantiële besparingen gerealiseerd worden voor uw bedrijf en uw risico’s afgedekt worden.Cases

Vastgoed

Voor een vastgoedonderneming is een marktconformiteitstoets uitgevoerd bij het in looptijd verlengen van een 4-tal renteswaps. Hiermee zijn substantiële besparingen voor de klant gerealiseerd.

Handel

Een internationale handelsonderneming heeft Enigma gevraagd haar bij te staan bij het afsluiten van een rentehedge. Enigma heeft het hele traject ondersteund, vanaf de keuze voor het type financieel instrument, de beoordeling van de derivatendocumentatie tot en met de begeleiding bij het afsluiten van de transactie. De onderneming verkreeg zo uiteindelijk het gewenste resultaat: Een passend product met de zekerheid van een scherp, marktconform tarief.

Industrieel

Voor een industriële onderneming zijn de valuta exposures in kaart gebracht en is in lijn met de strategie van het bedrijf een FX-policy geschreven.