Column december 2018

2019: het jaar van vernieuwing

We zijn trots op ons nieuwe kantoorpand, trots op ons nieuwe bedrijfslogo en ook trots op onze  nieuwe website www.enigmaconsulting.nl. Enigma start 2019 fris en weer helemaal bij de tijd.

Voor de  financiële sector wordt 2019 ook het jaar van vernieuwing. We zien de eerste stappen van die ontwikkelingen terug bij onze klanten en in de maatschappij. Betalingsverkeer is weer een belangrijke drijver van innovaties in de financiële sector. Met instant payments beweegt de dienstverlening naar een 365 dagen, 24 uurs bedrijfsvoering. Door PSD2 zijn alle betaaltransacties van klanten (na hun toestemming) voor derde partijen beschikbaar om nieuwe diensten aan te bieden. Dit soort ontwikkelingen gaat veel verder dan een betere dienstverlening en hebben impact op de hele markt en onze maatschappij.

De uitdaging in de financiële wereld om witwassen en fraude onder controle te krijgen is evident, zeker gezien de recente incidenten bij een aantal Nederlandse banken. Bedenk ook dat in de nabije toekomst instant payments vereist dat veel van de controles in een split second moeten worden uitgevoerd én dat de incidenten grotendeels worden veroorzaakt door menselijk falen. Reden temeer om via slimme innovaties, artificial intelligence en machine learning deze processen volledig te digitaliseren. Daar heb je wel allerlei relevante gegevens en controle lijsten voor nodig. Deze data kunnen worden verzameld via open banking en PSD2. Met deze gegevens kunnen ook behoeften van consumenten en bedrijven beter in beeld gebracht en dit biedt de mogelijkheid om financiële producten beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen.

En daarmee komen dan de BIGtechs om de hoek kijken. Zij verzamelen al jarenlang wereldwijd data en zijn optimaal gepositioneerd om de financiële dienstverlening over te nemen. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat nu al 50% van de Nederlanders haar geld eerder toevertrouwt aan BIGtechs (behalve FACEBOOK) dan aan banken. Verbluffende cijfers.

Vanuit onze eigen praktijk en opdrachten voor een tiental partijen voor een vergunningaanvraag bij de DNB zien we ook hier startups en Tech bedrijven die de markt willen ontregelen door bijvoorbeeld betalingsverkeer gratis aan te bieden via mobiele oplossingen. Voldoende reden voor de banken om alert te blijven hun bureaucratie achter zich te laten.

Het is nog niet zover. Ook de BIGtechs worden geconfronteerd met de AVG en wet- en regelgeving, maar de tendens is duidelijk en de trend is gezet. Het jaar 2019 wordt het jaar van verandering in de financiële sector!

En dan nog even over onze eigen maatschappelijke betrokkenheid. Met onze vorige ZEPA challenge hebben we een fantastisch bedrag van meer dan €30.000 ingezameld voor vluchtelingenkinderen. Ook komend jaar fietsen we weer samen binnen 24 uur naar Parijs. Ook nu zetten we ons weer in voor de vluchtelingkinderen en hopen we op uw steun.

We blijven als Enigma bij onze kernwaarden van Ambitieus, Eerlijk en Betrokken. Ook in 2019 is “Uw ambitie Samen gerealiseerd” ons devies, zowel bij u als klant, in de maatschappij en binnen Enigma.

Samen met alle Enigma collega’s wens ik u allen hele fijne kerstdagen, met tijd voor gezelligheid, reflectie en plannen maken. Een gezond en succesvol 2019 gewenst!

Paul Jans

Paul Jans

Managing Director

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: