April 2019
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief hebben we een aantal actuele artikelen gebundeld die ieder vanuit hun eigen invalshoek een deel van het veranderende betaaldomein belichten. Wij hopen u met deze nieuwsbrief meer inzicht te verschaffen in de thema’s die spelen op gebied van betalingsverkeer en licensing.
Thema's:

PSD2
Vergunningen
Innovatie
Publiekscampagne
Privacy
Cryptocurrency
Samenwerking AP en DNB

Op 19 februari 2019 is de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive (PSD2) in Nederland in werking getreden. Nu PSD2 ook in Nederlands is geïmplementeerd is DNB van start gegaan met een publiekscampagne om het grote publiek te informeren over de aankomende veranderingen. De boodschap is dat de nieuwe regelgeving helpt om de concurrentie binnen het Europese betalingsverkeer te vergroten. Bankgegevens mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant gedeeld worden met vergunninghoudende derde partijen. Bovendien gaat de DNB samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het openstellen van data omtrent bankgegevens is al lange tijd onderwerp van discussie. Criticasters stellen dat de privacy op de tocht staat en ook de voorspelde innovatie binnen het betaalwezen zou nog wel even op zich kunnen laten wachten.

Buiten de invloed van de PSD2 om vinden er ook nog andere verschuivingen plaats binnen het betalingsverkeer. Ten gevolge van nieuwe antiwitwaswetgeving, zullen vele bedrijven die zich bezig houden met de handel in digitale valuta binnenkort vergunningsplichtig worden. Wanneer de vereisten duidelijk zijn zal DNB toezicht gaan houden op deze cryptobedrijven.

Mocht u zelf nadenken over een mogelijke vergunningsaanvraag, dan sparren wij graag met u over uw vraagstuk en ambities. U kunt ons bereiken via de contactinformatie onder deze kennisbrief.

Wij wensen u weer veel leesplezier toe!
PSD2: gevolgen voor financiële instellingen
PSD2 is op 19 februari 2019 in Nederland in werking getreden. De Nederlandse regels van PSD2 zijn te vinden in de wet, een algemene maatregel van bestuur en in de vrijstellingsregeling. Ook in internationaal verband zijn er PSD2-regels uitgewerkt.
Lees het artikel
Vergunning betaaldiensten in 5 stappen
Wanneer een onderneming betaaltransacties verwerkt of als rekeninginformatiedienstverlener (AISP) of betalingsinitiatie- dienstverlener (PISP) aan de slag wil, heeft deze onderneming al snel een vergunning nodig van DNB.
Lees het artikel
Toepassingen nieuwe betaalwet laten nog wel even op zich wachten
Startups zitten te popelen om hun diensten aan te bieden, zodra ze inzicht krijgen in jouw bankgegevens. Al gaat dat niet van de ene op de andere dag.
Lees het artikel
Weet voor wie je de deur opendoet als PSD2 aanbelt
Ruim 80 procent van de Nederlanders weet niet wat de nieuwe betaalwet PSD2 is en betekent, zegt De Nederlandsche Bank (DNB). De hoogste tijd voor een grote publiekscampagne, met tv- en radiospotjes, billboards en een website.
Lees het artikel
Privacy in het gedrang door PSD2?
Het doel van PSD2 is het gebruiksgemak van financiële diensten te verbeteren, de concurrentie in de bankenwereld te vergroten en innovatie te stimuleren. De EU denkt dat de burger daar baat bij heeft. Maar is dat wel zo? Welke privacy gevaren zijn verbonden aan PSD2?
Lees het artikel
Strenger toezicht op cryptogeld
Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden.
Lees het artikel
Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en DNB
Afspraken tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en DNB over de wijze van behandeling van aangelegenheden die elkaars toezicht raken en de uitwisseling van informatie ten behoeve daarvan met betrekking tot betaaldiensten.
Lees het artikel
"Vergunningen Actueel"
op een ander e-mailadres ontvangen of heeft u suggesties?
laat het ons weten
Heeft u vragen over PSD2?
Stel ze of vind de antwoorden op www.psd2.nl.
Nieuwsbrief Vergunningen
+31 (0)30-2760535