Betaalinstellingen krijgen er in 2023 een nieuwe verplichting bij. Zij zullen hun jaarrekening door een accountant moeten laten controleren.

De meeste instellingen zijn dit al verplicht te doen vanwege hun bedrijfsomvang, maar sinds de introductie van PSD2 zijn er een aantal nieuwe kleine betaalinstellingen die op grond van het Burgerlijk Wetboek hun jaarrekening niet hoeven laten controleren. Het betreft hier vooral betaalinstellingen die dienst 7 (betaalinitiatiedienstverlening) al dan niet in combinatie met dienst 8 (rekeninginformatiedienstverlening) aanbieden. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de verplichting niet zal gelden voor instellingen die uitsluitend betaaldienst 8 aanbieden.

Betaalinstellingen zijn verplicht hun jaarrekening ieder jaar aan DNB te overleggen. Deze moet na de wijziging voorzien zijn van een controleverklaring afgegeven door een registeraccountant. Een samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring is niet afdoende.

De wijziging wordt doorgevoerd in artikel 3:72 lid 7 Wft en zal vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn. De wetgever geeft met de wijziging gehoor aan een wetgevingsverzoek van DNB uit 2019 om, onder andere vanuit prudentieel oogpunt, de verplichting voor alle financiële ondernemingen gelijk te trekken. Vanaf wanneer DNB deze verplichting gaat handhaven is nog niet bekend. De controleplicht geldt ook voor elektronisch geldinstellingen. De wijziging is onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2022.