Blockchain technologie vormt in potentie een van de meest baanbrekende innovaties die in het hedendaagse betalingsverkeerdomein rondwaart. Om een gefundeerd beeld te verkrijgen van blockchain-technologie is Enigma reeds vanaf het prille begin actief betrokken bij de ontwikkelingen van de grondbeginselen waarop blockchain is gebouwd.

Een blockchain is een elektronische wijze van boekhouden waarbij in het digitale grootboek alle transacties staan die ooit zijn uitgevoerd. Nieuwe transacties worden verzameld in een zogenaamd ‘blok’ dat om de zoveel tijd (meestal variërend van enkele seconden tot enkele minuten) wordt   toegevoegd aan een bestaande keten van blokken, de blockchain. Op deze manier wordt het grootboek steeds groter. De blockchain is decentraal van aard: iedere deelnemer in het netwerk heeft toegang tot een kopie van het gehele grootboek.

De blockchain bevat alle informatie over de binnen het netwerk bestaande rekeningen en hun tegoeden. Blockchains kunnen vrij toegankelijk zijn, zoals de bitcoin-blockchain, of juist privé van aard. De geboekte transacties worden vaak verrekend via een blockchain-eigen digitale munteenheid.

aawaa

Momenteel centreert de aandacht zich op het ontwikkelen van veelbelovende toepassingen op de meest geschikte blockchain platforms. Bekende voorbeelden van deze platforms zijn onder andere Ripple, Stellar, OpenChain, HyperLedger, Multichain, Linq en Ethereum.

Blockchain-technologie is veelbelovend, maar geen universele oplossing die in alle instanties uitkomst biedt. Samen met u onderzoekt Enigma graag in hoeverre blockchain-technologie binnen uw sector van invloed kan zijn en wat blockchain voor uw organisatie kan betekenen.

Geert Blom
Geert Blom
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: