Donderdag 17 november 2016 organiseerde Enigma een Brainstorm & Breakfast-sessie met als centrale thema ‘blockchain technologie’. Aanwezig was een gevarieerde klantgroep waarbij organisaties als Stater, PostNL, MN, Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Meeús en advocatenkantoor The Law Factor verschillende facetten van het blockchaindomein hebben verkend.

De blockchain is inmiddels verworden tot een buzzword en de term wordt te pas en te onpas gebruikt. Gelukkig is blockchain meer dan alleen een ‘trending topic’ en in de markt zien we steeds meer concrete toepassingen. Al zijn deze nog minder alomtegenwoordig dan begin 2016 de consensus was.

In de levendige discussie tijdens het overleg hebben we stilgestaan bij de verschillende manieren waarop blockchaintechnologie een impact kan hebben op de organisatie en de bedrijfstak van de deelnemers. De meest aansprekende voorbeelden van blockchain-pilots lopen momenteel veelal in de bankensector, maar ook in andere domeinen timmeren verschillende startups hard aan de weg.

Een leuk voorbeeld is Everledger. Everledger is een permanente administratie van diamantcertificeringen en de bijbehorende transactiehistorie. De handel van de mijn naar juwelier kent vele tussenpartijen en via de Everledger blockchain wordt kristalhelder gemaakt wanneer welke rechten en verplichtingen rustten op de diamant in kwestie. Heel handig voor marktpartijen in de happy flow en voor verzekeringsmaatschappijen en wetgevende instanties in geval van bijvoorbeeld diefstal.

Door concrete voorbeelden te spiegelen aan de organisatie van de deelnemers werd het ochtendoverleg een zeer onderhoudende sessie. De bijeenkomst werd door alle deelnemers als erg geslaagd beschouwd. Twee uur bleek helaas wat te kort om alle ins en outs te behandelen.

The upside hiervan is dat deze sessie zeker ruimte en aanleiding geeft tot een vervolg in 2017. Blockchain technologie lijkt hier te zijn om te blijven en ook volgend jaar blijven we de ontwikkelingen met veel interesse volgen.

Mocht u nader willen sparren over een onderwerp binnen het blockchaindomein dan nodigen wij u van harte uit om met ons contact op te nemen.

Geert Blom
Geert Blom
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: