Hoe Europees antiwitwasbeleid leidt tot regulering van virtuele valuta

Per 10 januari 2020 dient de gewijzigde vierde Europese antiwitwasrichtlijn (hierna AML5-richtlijn) in Nederland te zijn geïmplementeerd. Dit houdt onder andere in dat cryptobedrijven zich vanaf die dag moeten registreren bij DNB om als cryptoplatform in of vanuit Nederland actief te mogen zijn. Cryptoplatformen zijn partijen die online crypto’s inkopen van of verkopen aan klanten of online beurzen waar gebruikers onderling virtuele valuta kunnen verhandelen. Deze partijen zijn momenteel niet gereguleerd en de aankomende registratieplicht brengt daarom voor veel cryptobedrijven de nodige veranderdruk met zich mee.

Cryptoplatformen die bij DNB een registratie van hun onderneming willen vastleggen, dienen op de volgende thema’s een adequate voorbereiding te treffen:

 1. Klantonderzoek en transactiemonitoring.
  Het AML5-implementatievoorstel eist dat cryptopartijen op een risicogebaseerde wijze aan klantonderzoek en transactiemonitoring doen.
 1. Melding van ongebruikelijke transacties.
  ‘Registratie’-plichtige cryptoplatformen worden verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland.
 1. Betrouwbaarheids- en geschiktheidsvereisten.
  Beleidsbepalers van cryptoplatformen dienen te voldoen aan vergelijkbare normen voor geschiktheid en betrouwbaarheid zoals gelden voor bestuurders van bestaande vergunningsplichtige financiële Instellingen.
 1. Verklaringen van geen bezwaar.
  Houders van gekwalificeerde deelnemingen dienen inzicht te geven in hun zeggenschapsstructuur en te voldoen aan toetsingsvereisten voor betrouwbaarheid.

Door het opwerpen van een administratieve drempel fungeert de vereiste registratie als een soort keurmerk dat van gereguleerde cryptoplatformen  minstens een basisset aan beleidsregels vereist. Deze functie lijkt maatschappelijk gezien zeer wenselijk.

De regeldruk die de registratie met zich meebrengt is significant en niet te onderschatten; de desbetreffende cryptoplatformen dienen zich daarom terdege voor te bereiden op de registratieplicht om deze registratie tijdig af te ronden. De wetgever heeft bepaald dat er een overgangstermijn komt van zes maanden. Wanneer de AML5-richtlijn conform de planning wordt geïmplementeerd dienen cryptoplatformen het registratieproces uiterlijk per 10 juli 2020 te hebben afgerond. Na deze datum mogen zij hun diensten niet langer ongeregistreerd aanbieden. Of de genoemde datum wordt gehaald valt nog te bezien. Het voorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer (oktober 2019) en er loopt nog een internetconsultatie over enkele details met betrekking tot de implementatie van de AML5-richtlijn. Om de deadline van 10 januari 2020 te halen dient in de resterende tijd nog de nodige parlementaire arbeid te worden verricht.

Bezien in het licht van de vaak aanzienlijke behandeltermijnen van toezichthouder DNB laat bovenstaande weinig ruimte voor een afwachtende houding bij cryptoplatformen. Om het registratieproces zo drempelloos mogelijk te laten verlopen heeft DNB de bedrijven die gereguleerde cryptoactiviteiten willen gaan verrichten uitgenodigd om snel met hen in gesprek te gaan. Hierbij staan de vormgeving van het toezicht en de guidance die DNB hierbij kan geven centraal. Wij adviseren om van deze mogelijkheid gebruik te maken: een tijdige voorbereiding op de registratieplicht vormt de beste waarborg voor een succesvol registratieproces.

Indien u vragen heeft over de inhoudelijke kant van het registratieproces dan staat Enigma Consulting u graag met raad en daad terzijde. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van de deliverables die voor registratie zijn vereist en met de diepgang die daarbij door de toezichthouder wordt verlangd.

Sean Hitchcock
Sean Hitchcock
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: