Veel organisaties kampen met de vraag hoe de transitie te maken van de bestaande, veelal op papier gebaseerde, processen naar een volledige digitale klantbediening. Klanten wordt naast de bestaande verkoopkanalen een internet en mobiel kanaal aangeboden. Echter, de contractuele afhandeling is vaak nog deels gebaseerd op bestaande papieren formulieren en contracten. Er blijkt in de praktijk nog veel (telefonisch) contact nodig. Ook is het lastig om klanten goed te identificeren en toegang te geven tot de opgeslagen gegevens en afgenomen producten of diensten.

Tegelijk krijgen organisaties te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van privacy, waarmee strengere eisen worden gesteld aan het veilig opslaan en gebruiken van data en de expliciete goedkeuring die klanten aan het gebruik van data moet geven.

Enigma Consulting zit in het midden van deze ontwikkeling. We zijn gespecialiseerd in e-Identity vraagstukken en betrokken bij productontwikkeling. We begrijpen de business en klant processen en hoe deze processen optimaal (straight-through processing (STP)) ingericht kunnen worden voor de klant. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving.

Met onze expertise zijn we in staat complexiteit te ontvlechten en te vertalen naar datamodellen, processen en technische oplossingen. We kunnen u adviseren op het gebied van digitale samenwerking en formulieren, over workflow management, het identificeren van de klant en het digitaal ondertekenen van overeenkomsten.

Wij geven sturing aan de ontwikkeling van eID in Nederland, waardoor we u goed kunnen informeren over de mogelijkheden. We stoppen niet bij advies, maar zorgen er ook voor dat de gekozen oplossingen geïmplementeerd worden.

Bas Kerpel
Bas Kerpel
Executive Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: