FAQ items aan het laden...
Digitalisering & Innovatie2021-03-02T11:48:28+01:00

Iedereen spreekt over digitalisering, big data en data analytics: mooie woorden maar wat betekent dit voor mijn organisatie? Enigma Consulting biedt u concrete antwoorden en oplossingen. Snel inzicht en concreet resultaat.

Veel organisaties kampen met de vraag hoe de transitie te maken van de bestaande, veelal op papier gebaseerde, processen naar een volledige digitale klantbediening. Naast de bestaande verkoopkanalen krijgen klanten een internet en/of mobiel kanaal aangeboden. Echter, de contractuele afhandeling is vaak nog deels gebaseerd op bestaande papieren formulieren en contracten. Er blijkt in de praktijk nog veel (telefonisch) contact nodig. Ook is het lastig om klanten goed te identificeren en toegang te geven tot de opgeslagen gegevens en afgenomen producten of diensten.

Tegelijk krijgen organisaties te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van privacy, waarmee strengere eisen worden gesteld aan het veilig opslaan en gebruiken van data en de expliciete goedkeuring die klanten aan het gebruik van data moet geven.

Enigma Consulting zit in het midden van deze ontwikkelingen. We zijn gespecialiseerd in e-Identity vraagstukken, we kennen de businessprocessen en klantbehoeftes en hoe deze ingericht moeten worden voor een optimaal resultaat voor de eindgebruikers. Ook volgen we de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving.

Met onze expertise zijn we in staat complexiteit te ontvlechten en te vertalen naar datamodellen, processen user journeys en technische oplossingen. We kunnen u adviseren op het gebied van digitale samenwerking en formulieren, user experience, workflow management, het identificeren van de klant en het digitaal ondertekenen van overeenkomsten.

Wij geven sturing aan de ontwikkeling van eID in Nederland, waardoor we u goed kunnen informeren over de mogelijkheden. We stoppen niet bij advies, maar zorgen er ook voor dat de gekozen oplossingen geïmplementeerd worden.

Onze Digitalisering Diensten

icon divers

Digitalisering processen >

Om stappen te maken in de digitalisering van processen is het van belang de inrichting van deze nieuwe processen zorgvuldig te analyseren en in te richten. Neem bij deze analyse onderdelen mee als procesoptimalisatie, techniek, regulering, privacy en risicomanagement.

Onboarding >

Enigma Consulting heeft de afgelopen jaren veel kennis en expertise verzameld op het gebied van digitale en mobiele onboarding.

icon idin

eID – iDIN >

Enigma Consulting is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van iDIN en adviseert u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

icon data analytics

Data analytics >

Klanten verwachten dat u beschikt over de laatste inzichten, in control bent over uw eigen processen en een op maat gemaakte dienstverlening levert. Door Digitalisering is het mogelijk om de informatie die in uw organisatie aanwezig is om te zetten in een waardevolle asset.

Mobility >

We bedenken en ontwikkelen innovatieve mobiliteitsconcepten. Ook de uitvoering van marktverkenning, pilot of aanbesteding vullen wij in. Enigma is ervan overtuigd dat klanten het succes van de oplossing bepalen. Daarom stellen wij de gebruiker van de mobiliteitsdienst altijd centraal.

Artikelen

Onze Digitalisering Experts

Dirk-Jan de Haan

Executive Consultant
Marc Groot

Executive Consultant

Ga naar de bovenkant