Donateurs kunnen nu op vier manieren geld aan uw organisatie geven: via incasso, acceptgiro, spontane overboekingen of contant geld. Het betalingsverkeer is anno 2016 echter flink aan het veranderen door bijvoorbeeld de invoering van het contactloos betalen en het verdwijnen van de acceptgiro. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie. Zorg ervoor dat u deze kans niet mist!

Fondsenwervende organisaties houden nog steeds vast aan bestaande fondsenwervingsmethoden, zoals collectes aan de deur en straatwerving. Die methoden worden echter steeds minder rendabel en sluiten steeds minder aan op de verwachtingen van de donateur. De donateur wil namelijk steeds meer gebruiksgemak en een snellere afhandeling van de donatie. De nieuwe (technologische) ontwikkelingen bieden daarom nieuwe kansen voor uw organisatie. U kunt in de nabije toekomst met de volgende ontwikkelingen te maken krijgen:

  • contactloos betalen;
  • invoering van een nieuwe Payment Service Directive (PSD2);
  • blockchain

Vrijheid

De eerste belangrijke ontwikkeling is contactloos betalen. Eind dit jaar zijn bijna alle Nederlanders in het bezit van een bankkaart waarmee contactloos betaald kan worden. Steeds meer winkels, restaurants en sportverenigingen faciliteren nu al contactloos betalen. Na de contactloze bankkaart is het een kwestie van tijd voordat de smartphone de plaats van de bankkaart inneemt. Kortom, cash verdwijnt.

Maar er wijzigt meer, niet alleen de wijze van geven wijzigt, door het gebruik van de smartphone wijzigt ook het geefgedrag van donateurs. Donateurs kunnen daardoor op ieder moment, waar ze ook zijn, geven aan uw organisatie. Deze extra vrijheid zorgt ervoor dat donateurs steeds minder bereid zullen zijn om zich voor langere tijd vast te leggen. Dit heeft tot gevolg dat uw organisatie vaker contact moet zoeken met potentiële donateurs om het aantal donatiemomenten te vergroten.

Hightech betaalterminal is collectebus van de toekomst

De ontwikkeling van conatactloos betalen maakt het op termijn mogelijk om contactloos te doneren bij collectes. Wel betekent dit dat u de plastic collectebus moet vervangen door de collectebus 2.0: een hightech mobiele betaalterminal. Contactloos collecteren is een ingewikkelde en kostbare operatie: de collectebus 2.0 is duur, vergt meer onderhoud (bancaire instellingen, software-updates), vereist enige instructie voor de collectant en moet zorgvuldig worden opgeslagen om beschadiging en diefstal te voorkomen. Maar bovenal is er samenwerking met andere organisaties nodig aangezien de collectebus 2.0 alleen rendabel is als u deze deelt. Het gehele collecteproces moet u dus ook grondig herzien.

Radicaal

Daarnaast komt er een update van de Payment Service Directive (PSD). PSD is een richtlijn op het gebied van betalingsverkeer van de Europese Unie. De PSD2 is een vervolg op de PSD1 die tot de IBAN-nummers heeft geleid en de invoering van SEPA. De nieuwe richtlijn gaat nog een stap verder en kan een radicale verandering in het betalingsverkeer voor consumenten veroorzaken. De PSD2 opent namelijk de betalingsverkeermarkt voor derde (commerciële) vertrouwde partijen. Deze partijen kunnen, als de consument daar toestemming voor geeft aan zijn eigen bank, toegang krijgen tot zijn bankrekening(en) en inzage krijgen in de transacties (Account Information Services – AIS) en zelfs betalingen doen van die bankrekening(en) (Payment Initiation Services – PIS). Dit betekent dat zij diensten kunnen gaan aanbieden die banken nooit eerder hebben kunnen bieden (zie ook het kader). Dit kan direct invloed hebben op het geefgedrag van donateurs. Het Europees Parlement is recent al akkoord gegaan met de PSD2. Uiterlijk op 13 januari 2018 moeten deze regels zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.

Eindeloze mogelijkheden voor donateur door nieuwe Europese richtlijn

Er zijn al partijen (bijvoorbeeld Mint, The Moneyer, Bunq) bezig met het bouwen van apps voor diensten op basis van PSD2. Deze apps moeten financiële informatie verzamelen van verschillende banken en deze overzichtelijk rubriceren, om de consument inzicht te geven in zijn financiële gedrag en daar bijvoorbeeld proactief adviezen voor te geven. Deze apps geven de gebruiker dus niet alleen inzicht maar ook controle. Zo kan hij incasso’s eenvoudig terugdraaien of stopzetten. Inzicht in donatiegedrag zal zeker door één van deze bouwers worden opgepakt.

Flexibel

Een andere mogelijkheid is dat fondsenwervende organisaties zelf als derde partij een rol vervullen en toegang krijgen tot de bankrekening van een donateur. Als derde partij kan uw organisatie dan diverse diensten bieden, bijvoorbeeld dat de donateur alleen geld geeft als er aan het einde van de maand geld over is (afhankelijk van het saldo zou zelfs de donatie kunnen wijzigen) of dat hij in de vakantieperiode niet doneert of dat doneren flexibel wordt; op momenten dat er voldoende saldo is of juist wanneer de donateur het wil. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Programmeren

Daarnaast komt er een update van de Payment Service Directive (PSD). PSD is een richtlijn op het gebied van betalingsverkeer van de Europese Unie. De PSD2 is een vervolg op de PSD1 die tot de IBAN-nummers heeft geleid en de invoering van SEPA. De nieuwe richtlijn gaat nog een stap verder en kan een radicale verandering in het betalingsverkeer voor consumenten veroorzaken. De PSD2 opent namelijk de betalingsverkeermarkt voor derde (commerciële) vertrouwde partijen. Deze partijen kunnen, als de consument daar toestemming voor geeft aan zijn eigen bank, toegang krijgen tot zijn bankrekening(en) en inzage krijgen in de transacties (Account Information Services – AIS) en zelfs betalingen doen van die bankrekening(en) (Payment Initiation Services – PIS). Dit betekent dat zij diensten kunnen gaan aanbieden die banken nooit eerder hebben kunnen bieden (zie ook het kader). Dit kan direct invloed hebben op het geefgedrag van donateurs. Het Europees Parlement is recent al akkoord gegaan met de PSD2. Uiterlijk op 13 januari 2018 moeten deze regels zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.

Ultieme vorm van transparantie voor de donateur

Giften kunnen met Blockchain zo geprogrammeerd worden dat ze alleen maar gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor de donateur geld heeft gegeven. Dit geeft een andere dimensie aan conditioneel geven (doneren onder bepaalde voorwaarden), een ultieme vorm van transparantie die de hedendaagse donateur graag wil zien: ’wat is de invloed van mijn donatie en wordt mijn donatie ook echt besteed aan het doel waaraan ik geef?’ Het gebruik van Blockchain maakt die ontwikkeling mogelijk. Deze ontwikkeling kan het vertrouwen in fondsenwervende organisaties een positieve stimulans geven en een hele nieuwe ontwikkeling van doelgerichte donaties tot gevolg hebben.

Combineren

Deze drie nieuwe ontwikkelingen zullen de komende jaren het (geef)gedrag van donateurs beïnvloeden. Banken gaan in ieder geval aan de slag met deze nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zullen nieuwe innovatieve start-ups deze nieuwe ontwikkelingen ook oppakken en nieuwe betaaloplossingen op de markt brengen. Deze partijen zullen ingrijpende veranderingen teweegbrengen door het combineren van technologie, data en ultieme gerichtheid op de veranderende behoeften van de donateur. Dit moet het voor een donateur makkelijker maken om geld te geven aan uw organisatie.

Innovatieve ontwikkelingen zullen ook voor uw organisatie steeds belangrijker worden en een belangrijke plek in uw agenda moeten krijgen. Uw organisatie moet namelijk zoeken naar creatieve manieren om aan te haken bij deze innovaties. De sleutel ligt in de samenwerking met andere fondsenwervende organisaties, maar ook in de samenwerking met het bedrijfsleven of start-ups. Het ontwikkelen van nieuwe betaalmogelijkheden kost namelijk een hoop geld en is waarschijnlijk voor één fondsenwervende organisatie niet rendabel. Het is aan u als bestuurder om hier open voor te staan, kansen te zien en de juiste prioriteiten te stellen.

Jaco Booster
Jaco Booster
Managing Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: