In Nederland hebben de banken gezamenlijk een product ontwikkeld voor e-Mandates: Incassomachtigen. Incassomachtigen werkt net als iDEAL en heeft 2 varianten: Standaard Incassomachtigen en Zakelijk Incassomachtigen. Na het kiezen van deze betaalmethode en de bank, komt de consument in zijn eigen internetbankier omgeving terecht. Daarin staat de elektronische machtiging, volledig ingevuld, klaar. De consument moet deze, net zoals de iDEAL betaling, alleen nog bevestigen en verzenden naar de bank.

Standaard Incassomachtigen wordt met name gebruikt door de particuliere markt, hoewel ook zakelijke klanten hiermee een machtiging af kunnen geven. Zakelijk Incassomachtigen is bestemd voor gebruik in de zakelijke markt. De incasso’s zijn in dit geval niet-storneerbaar.

logo-incassomachtigen
product-incassomachtigen

Vervult Incassomachtigen een behoefte?

In vergelijking met de rest van Europa is Nederland een echt incassoland. Onze verwachting is dan ook dat dit product van de Nederlandse banken een succes gaat worden. Met de introductie van SEPA bleek de elektronische machtiging een echt gemis, in het digitale tijdperk waarin wij leven is de legale ‘natte’ papieren handtekening niet meer van deze tijd. De introductie van het Incassomachtigen product vult dit gat, en biedt een volgens de banken volledige rechtsgeldige digitale vorm van machtigen aan waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande bancaire toegangsmiddelen zoals e.dentifiers, random readers, scanners en dergelijke.

Op de markt zijn reeds diverse andere e-Mandate oplossingen aanwezig die concurreren met de Incassomachtigen oplossing van de banken.

Saillant detail hierbij is dat in de 2e clarification letter van de EPC (dd 16 april 2015) de concurrenten een gevoelige tik krijgen. Er staat namelijk expliciet in dat de debtor bank bepaalt wat ‘hij/zij’ rechtsgeldig vindt en dat het dus niet betekent dat een ‘rechtsgeldige elektronische handtekening’ voor andere documenten ook per definitie een rechtsgeldige is voor de eMandate. Alternatieve oplossingen moeten dus goed aansluiten op de bankoplossing of in afstemming met de banken worden neergezet.

Wordt Incassomachtigen een succes?

De volgende 3 drivers kunnen het gebruik van Incassomachtigen tot een succes maken.

1. Digitalisering. Met de introductie van de Incassomachtigen kunnen bedrijven weer een stap zetten in de steeds verdergaande trend van digitalisering. De te behalen voordelen van een volledig digitaal proces zijn evident, de papieren machtigingsformulieren met de ‘natte’ handtekeningen zijn inefficiënt en foutgevoelig met als gevolg hogere administratieve afhandelings- en reconciliatie kosten.

2. Whitelisting. Via Whitelisting (ook wel Goedkeuringslijst genoemd) kunnen consumenten binnenkort via hun bankportalen een totale incassoblokkade instellen en alleen die bedrijven toestaan c.q. selecteren die wel mogen incasseren (en daarmee dus op de Whitelist komen). Onze verwachting is dat het aantal storneringen door de introductie van Whitelisting zal toenemen en daarmee ook de druk op de reconciliatie afdelingen. Door gebruik te maken van Incassomachtigen worden bedrijven automatisch op de Whitelist bij de bank van de consument gezet en kan het storneringsrisico worden geminimaliseerd en storneringspercentages zullen afnemen.

3. Wettelijk. Veel bedrijven maken op dit moment gebruik van incasso’s. Voor bijvoorbeeld telecom bedrijven, verzekeraars, nutsbedrijven en goede doelen is de incasso de belangrijkste en meest efficiënte betaalvorm. Echter is in alle gevallen een juridisch geldige machtiging vereist. Op dit moment maken veel bedrijven nog gebruik van het zogenaamde Internet vinkje, deze is in juridische zin ongeldig maar wordt op dit moment nog gedoogd. Of dit op lange termijn nog het geval zal zijn is zeer de vraag. Met de introductie van Incassomachtigen is in ieder geval “het ontbreken van een wettelijke digitale variant” geen argument meer.

Er zijn dus een aantal redenen vanuit efficiency en risico perspectief aanwezig om het gebruik van Incassomachtigen serieus te overwegen.

Kortom, genoeg redenen om een gedegen project op te zetten. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met:

Jaco Booster
Managing Partner Enigma Consulting
Email: jbooster@enigmaconsulting.nl

Vind op de volgende site welke banken een licentie hebben voor Incassomachtigen: Mandaat service providers

Jaco Booster
Jaco Booster
Managing Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: