Elke fondsenwerver zoekt naar manieren om meer geld op te halen voor het goede doel. Enerzijds door in te spelen op de mogelijkheden die er zijn. Anderzijds om een antwoord te vinden op teruglopende opbrengsten. En altijd omdat het goede doel het geld hard nodig heeft.

Enigma Consulting adviseert fondsenwervers over innovatieve en effectieve manieren van fondsenwerving.

Innoveren: leren en met kleine stappen experimenteren

Er zijn talloze veranderingen in de samenleving en ontwikkelingen in de markt. Achter allemaal aanrennen, kost veel geld. Maar niet meebewegen betekent dat er kansen blijven liggen. Hoe vinden we een efficiënte aanpak? Hoe speel je als fondsenwerver in op nieuwe technische mogelijkheden?

Enigma Consulting neemt graag de proef op de som. Maar niet lukraak. Lean Innovation biedt een prachtig kader om gericht te ontdekken of een denklijn succesvol kan zijn. Onder andere door de donateur centraal te stellen. Door het service-proces mee te nemen. En door in kleine stappen bewijs te verzamelen. Want echt bewijs overtuigt.

Betalen verandert ingrijpend

Door snel opvolgende nieuwe technologieën ontstaan talloze nieuwe betaalvormen. En ook verdwijnen manieren van betalen. Voorlopig neemt het aantal betaalvormen alleen maar toe. Terwijl niet elke betaalvorm veel gebruikers kent. Je moet dus een bewuste keuze maken welke betaalvormen je accepteert.

Enigma Consulting helpt in dit lastige keuzeproces. Waarin niet alleen gebruiksgemak, maar ook bereik, perspectief en kosten een rol spelen.

Betalen verandert niet alleen technologisch!

Europese wetgeving heeft een grote invloed op het betaallandschap. PSD2 (zie www.psd2.nl) bijvoorbeeld leidt tot een herschikking van bancaire diensten, met kansen voor nieuwe bedrijven. De traditionele banken nemen daar al hun voorschot op, en verbreden hun aanbod.

Een van de gevolgen van PSD2 is dat betalen steeds minder een losstaande handeling wordt. Maar onderdeel van een proces met meer functies. Bijvoorbeeld herkenning van de donateur. En dat levert grote voordelen. Zoals een veel relevantere communicatie met de donateur. Bijvoorbeeld een multi-channel benadering van de donateur. Maar dat levert ook veel nieuwe vragen op. Zoals privacy. Het is een nieuw terrein, waar nog veel onbekend is.

Enigma Consulting denkt mee op welke manieren dit soort veranderingen kunnen helpen.

Stichting Collecteplan

Enigma Consulting adviseert Stichting Collecteplan omtrent de plannen voor de nieuwe collectebus. Waarbij de opzet is om een PIN-automaat in te bouwen in de collectebus. Alle Nederlanders kunnen dan elektronisch doneren.

Eenvoudig is de realisatie van dit doel niet. Er zijn ook andere technieken die eenvoudiger zijn in te bouwen in een collectebus. Maar die bieden niet het bereik van PIN.

KWF event ‘Marathon Live’

Enigma Consulting zoekt graag mee naar wat echt werkt. Geen wishfull thinking of technolgy push, maar bewezen effect.

En als dat bewijs er nog niet is, gaan we hem graag samen ophalen. Zoals bijvoorbeeld tijdens het event ‘Marathon Live’ van KWF. Daar deden Enigma en KWF een test met de GeefZuil. Daarvan is veel geleerd.

Contact

Dirk-Jan de Haan
Dirk-Jan de Haan
Executive Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: