Column oktober 2017 – Enigma 20 jaar: Downhill en Upwater

Twintig jaar geleden begint het met een plan van enkele zzp’ers: “Laten we samenwerken, laten we onder één naam gaan werken”. Initiatiefnemers Eric Schouten en Jaco Booster richten Enigma Business Consulting op. Met vier consultants wordt in de beginjaren de basis voor Enigma gelegd, met banken als klant.

Eind 2000 word ik benaderd om toe te treden. Voor mij op het juiste moment. Ik had twee duidelijke voorwaarden: “We gaan investeren in mensen én we gaan specialiseren, zodat Enigma tijdens het 10-jarig jubileum in de ogen van haar klanten het beste payments kennis- en advieshuis van Nederland is”. Er was snel overeenstemming over deze ambitie en, niet onbelangrijk, het doel werd behaald.

Enigma heeft de afgelopen twintig jaar opdrachten gedaan voor een brede en gevarieerde klantenkring. Naast de grootbanken, waar onze core activiteiten nog altijd plaatsvinden, is Enigma inmiddels voor meer dan 50% van de activiteiten betrokken bij kleinbanken, financiële instellingen, overheden, corporates en goede doelen organisaties. Wij hebben zo een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen in economisch Nederland. En we hebben geleerd om in goede tijden bescheiden te blijven en om in de moeilijkere periodes in het belang van onze klanten, creatief en volhardend te zijn.

De belangrijkste waarde waar Enigma voor staat is de loyaliteit van haar medewerkers en de fantastische events, zoals de ZEPA Challenge voor kinderen en vluchtelingen. Het resultaat is een ambitieuze en eerlijke club professionals die betrokken zijn bij hun klanten en maatschappij.

We hebben het afgelopen weekend in Slovenië het 20 jarig jubileum met alle ups en downs herbeleefd. In een fantastische omgeving zijn we met collega’s en partners in razende vaart op een mountainbike de berg afgeraasd. We hebben tijdens het raften gestreden met het water en boven gebleven. Uiteindelijk hebben we allemaal ons doel bereikt, beneden aan de berg en aan het einde van de stromende rivier. Het feesten ging ons overigens ook nog steeds goed af!

“Uw ambitie, Samen gerealiseerd”! Op naar het 25 jarig jubileum.

Paul Jans

jubileumreis enigma