Wft Assist is per 1 oktober 2017 overgenomen door Enigma Consulting. Enigma Consulting was op zoek naar kansen om het huidige dienstenpakket op het gebied van Risk en Compliance uit te breiden en Wft Assist zocht naar versterking om de groeiende compliance-vragen van haar klanten te blijven ondersteunen. Beide partijen vonden elkaar en de samenwerking is per 1 oktober succesvol van start gegaan. Ineke Kok blijft algemeen directeur van Wft Assist en daarmee is de kwaliteit en dienstverlening naar de klanten als vertrouwde partner op het gebied van de Wet financieel toezicht gewaarborgd.

Paul Jans, algemeen directeur Enigma Consulting: “Met behulp van WFT Assist kan Enigma beter inspringen op de toenemende wet- en regelgeving in de financiële sector en zijn we nog beter vertegenwoordigd in de keten van financiële dienstverlening, van klant, financieel dienstverlener en verzekeraar of bank“. Ineke Kok vervolgt: “De compliance-vraagstukken van ondernemers in de financiële markt worden breder en er is een groeiende vraag naar concrete ondersteuning bij implementatie van wet –en regelgeving in de onderneming. De samenwerking met Enigma biedt Wft Assist de mogelijkheid de dienstverlening voor onze klanten verder te verbreden en beter af te stemmen op de groeiende vraag uit de markt”.

Naast het persoonlijk adviseren en assisteren van financiële dienstverleners op de Wet financieel toezicht, verbreedt Wft Assist haar dienstenpakket door onder meer ondersteuning te bieden op bijvoorbeeld de privacy wetgeving (AVG/GDPR). Zo blijven klanten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wordt het voldoen aan de steeds veranderende wetgeving een overzichtelijke activiteit (zie ook: www.WftAssist.nl).

Ineke Kok
Ineke Kok
Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: