Enigma Consulting is live gegaan met www.psd2.nl. De site heeft tot doel om iedereen die met de PSD2 te maken heeft of erin geïnteresseerd is, bij elkaar te brengen. Laat u informeren over de PSD2, of stel vragen op het forum.

Voor wie is de website bedoeld en wat kunt u er vinden?

Op www.psd2.nl vindt u informatie over de achtergrond en doelstellingen van de PSD2. De wet- en regelgeving en de business opportunities komen ook uitgebreid aan bod. De site biedt tevens een forum, voor antwoorden op al uw vragen over PSD2. De website biedt dienstenaanbieders de gelegenheid om proposities kenbaar te maken. Verder vindt u in een oogopslag al het nieuws rondom de PSD2 en de aanstaande congressen en seminars.

Van PSD naar PSD2: de historie in vogelvlucht

Met de oorspronkelijke Payments Service Directive (PSD) beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Het doel van de in 2007 door het Europees Parlement aangenomen PSD richtlijn, was om het grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. De PSD bood hiermee tevens de juridische basis voor de implementatie van de SEPA overboeking en incassoproducten in de EU. De eis was dat de PSD door de verschillende EU-lidstaten per 1 november 2009 ingebed moest zijn in de lokale wetgeving, wat ook is gebeurd.

De PSD introduceerde daarnaast een nieuwe categorie betalingsdienstaanbieders, te weten de betaalinstelling. Niet-bancaire instellingen konden vanaf dat moment een speciale vergunning als betaalinstelling verkrijgen, waarmee zij de onder de PSD vallende betaaldiensten mochten leveren binnen de EU. Hiermee werd de betaalmarkt voor nieuwe toetreders opengezet, wat tot meer efficiëntie en lagere kosten moest leiden als gevolg van de vergrote concurrentie in deze markt.

De PSD is inmiddels bijna 7 jaar van kracht. De SEPA-migratie is voltooid. In alle euro landen is het binnenlands betalingsverkeer volledig gemigreerd naar de nieuwe SEPA producten. In de tussentijd werden er echter diverse nieuwe diensten op het gebied van betalingsverkeer geïntroduceerd die niet goed door de PSD werden afgedekt. Bijvoorbeeld dienstverlening op het gebied van het online initiëren en inzien van betaaltransacties voor rekeninghouders met betaalrekeningen bij verschillende banken. De PSD moest worden herzien zodat voor deze dienstverlening – de zogenaamde toegang tot de betaalrekening door derde partijen- ook duidelijke en uniforme regels en richtlijnen worden gesteld.

Op 25 november 2015 werd de EU richtlijn 2015/2366 aangenomen, de herziening van de PSD richtlijn: PSD2. De PSD2 omvat daarnaast diverse andere wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de initiële versie. Een opvallende wijziging betreft het ‘in scope trekken’ van de betaaltransacties in non-EU/EEA muntsoorten en de betaaltransacties van en naar rekeningen buiten de EU/EEA. Hiermee wordt een verdere uniformering van het betalingsverkeer in de EU/EEA bewerkstelligd. De wijzigingen in de PSD2 moet per 13 januari 2018 door de verschillende EU-lidstaten in de nationale wetgeving zijn doorgevoerd. Er zijn een aantal overgangsregelingen in de PSD2 opgenomen, waarbij de belangrijkste is dat derde partijen pas uiterlijk 13 juli 2018 aan de specifiek gestelde eisen met betrekking tot de toegang tot betaalrekeningen voor betaalinitiatie en rekeninginformatie services hoeven te voldoen.

Enigma en PSD2

Enigma Consulting heeft ruime ervaring met de PSD-regelgeving. Voor PSD1 heeft Enigma diverse adviestrajecten uitgevoerd. De kennis van PSD1 hebben wij integraal toegepast op SEPA-trajecten bij banken en bedrijven. Mede door onze achtergrondkennis is Enigma Consulting ook uitstekend gepositioneerd om adviestrajecten uit te voeren die te maken hebben met PSD2.

Momenteel voert Enigma het programmamanagement van PSD2 bij een Nederlandse grootbank. Verder is Enigma in diverse opdrachten inhoudelijk betrokken bij PSD2. Dit varieert van onderzoeken naar de directe impact van PSD2 voor de opdrachtgever tot onderwerpen waarvoor PSD2 mogelijk een kans of bedreiging vormt.

Dirco van de Pol
Dirco van de Pol
Managing Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: