Op vrijdag 25 juni 2021 tekende Enigma Consulting het Charter. Dit consultingsbedrijf heeft zo’n 50 werknemers en is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. Enigma Consulting adviseert organisaties in de financiële sector over het betalingsverkeer van de toekomst en gaat daarbij in op permanente veranderingen die zijn ontstaan door de digitalisering.

Op het gebied van diversiteit en inclusie investeert Enigma Consulting in de doorstroom van jongeren. Young professionals werken 32 uur per week aan een opdracht bij de klant. Daarnaast volgen zij 8 uur per week een maatwerk- en marktgericht opleidingsprogramma. Werken (in projecten) en leren worden op deze manier met elkaar gecombineerd. Zowel tijdens als aan het einde van de opleiding behalen de Young Professionals diverse door de markt erkende certificaten.

Met het ondertekenen van het Charter hoopt Enigma Consulting in te zetten op meer genderdiversiteit (vrouwen) en meer etnisch-culturele diversiteit in het gehele bedrijf. Hierop formuleerde Enigma Consulting ambitieuze streefcijfers. Zo kan ook beter worden aangesloten bij de mate van diversiteit en inclusie die in de financiële sector steeds groter wordt.

“Enigma Consulting is een consultancy bedrijf dat diversiteit omarmt: alle talenten worden (h)erkend en ontplooid. Wij willen een omgeving creëren waar iedereen volledig zichzelf kan zijn, erbij hoort en zich veilig voelt! Het is hierom dat Enigma Consulting zich met veel enthousiasme verbindt aan de Charter Diversiteit.”

Paul Jans, Algemeen Directeur

Dit artikel is gepubliceerd op SER Diversiteit in bedrijf