Column december 2017 – Het gaat goed

Het gaat goed met Nederland. De economie bloeit en ook voor de komende jaren ziet het er goed uit. De groeiende economie en welvaart hebben als vervelende bijwerking dat er een structureel tekort is aan personeel met vaardigheden, die in deze 21e eeuw vereist zijn. Oplossingen hiervoor zijn alleen te vinden door competenties te mixen. Een combinatie van het enthousiasme en creativiteit van jonge mensen, de wijsheid van de ouderen en de inzet van slimme systemen. Hoogwaardige opleidingen, goed onderwijs, het trainen van vaardigheden en bieden van stages en traineeships zijn cruciaal om zowel jongeren als ouderen voor te bereiden op de steeds veranderende vraagstukken. En misschien kan ook immigratie bijdragen aan de aanwas van nieuw talent.

Met de verdergaande digitalisering en steeds slimmere systemen zien we nieuwe uitdagingen zoals het borgen van onze privacy, beschermen van onze vrijheid en het beveiligen van alle data. De overheid mengt zich in deze ontwikkelingen en stelt daarmee hoge eisen aan onze maatschappij. Enerzijds wil de overheid sturen op een open economie en via richtlijnen als de PSD2 de innovatie en concurrentiekracht vergroten en anderzijds komt er een steeds stringentere privacy wetgeving via de vernieuwde AVG. Ook de wetgever worstelt met dit vraagstuk.

Het gaat goed met Nederland. Maar niet iedereen wordt geboren in een land als Nederland, in vrijheid, met goed onderwijs en goede zorg. Nog steeds zijn mensen op de vlucht, tiert de mensenhandel welig en verliezen kinderen alle perspectief. Hoewel de aandacht in de pers is verslapt, komen er nog steeds nieuwe kinderen naar ons land.

In 2016 hebben we met onze ZEPA challenge een fantastisch bedrag ingezameld voor vluchtelingenkinderen. Afgelopen week waren we met enkele collega’s bij het AZC in Zeist om te zien hoe een deel van het ingezamelde bedrag is besteed aan specifieke leermiddelen. Op onze kerstkaart ziet u een van de kinderen hiermee bezig. De hulpmiddelen helpen kinderen om bijvoorbeeld op een speelse manier versneld onze taal te leren via een LEGO leerlijn. Zelfs een simpele vorm van programmering is onderdeel van deze leerlijn. Ook komend jaar fietsen we weer samen met een aantal klanten binnen 24 uur naar Parijs. Net als vorige keer, doen we dit voor de vluchtelingenkinderen en we hopen ook nu weer op uw steun en aanmoediging.

We blijven als Enigma bij onze kernwaarden van Ambitieus, Eerlijk en Betrokken. “Uw ambitie Samen gerealiseerd” is ons devies, zowel bij u als klant, in de maatschappij en binnen Enigma. Samen met alle Enigma collega’s wens ik u allen hele fijne kerstdagen, met tijd voor gezelligheid, en een gezond en succesvol 2018.

Paul Jans

Paul Jans

Managing Director

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: