Veel organisaties hebben voor de aansluiting van het betalingsverkeer met de banken een ‘Payment Hub’ geïmplementeerd. Voor veel organisaties werd voor deze oplossing gekozen toen SEPA in 2012 in Europa werd geïntroduceerd. Sindsdien is de technologie drastisch veranderd en bieden nieuwe oplossingen, via Software-as-a-Service (SaaS), rijkere functionaliteit aan tegen een veel efficiënter bedrijfsmodel. Het wordt dus hoog tijd om uw bankconnectiviteit opnieuw onder de loep te nemen!

Het gebruik van een Corporate Payment Hub voor de aansluiting tussen de corporate ERP / TMS- systemen en de bankrelaties neemt in aantal toe. Trends als digitalisering, standaardisatie en de toegenomen aandacht voor fraude- en risicomanagement maken het automatiseren van betalingsverkeer onderwerp op de management agenda.

Er zijn momenteel drie ontwikkelingen die de aandacht voor betalingsverkeer naar de banken verhogen:

1. De Treasurer wil meer ‘in control’ zijn:

In het verleden was de Treasurer vooral gefocust op de hoge waarde / laag volume Treasury betalingen en niet te veel op de commerciële betaalstromen. Uit de discussies van Enigma met veel corporate treasurers zien we een grotere focus op het ‘in control’ zijn. Voorbeelden zijn het verminderen van handmatige activiteiten verminderen, het verminderen van het aantal tokens voor elektronische banksystemen verminderen en real-time inzicht in liquiditeit hebben. De verbeterde proposities van Treasury Management Systemen (TMS) en de verbeterde toegankelijkheid van netwerk partijen zoals SWIFT leiden tot de logische stap om de bankconnectiviteit te automatiseren voor al het betalingsverkeer. Dit omvat niet alleen de automatisering van de betaalstromen, maar ook de ontvangst, en distributie, van bankafschriften intern.

2. Er zijn nieuwe (payment hub) oplossingen met een revolutionair bedrijfsmodel

Ook aan de oplossingszijde zien we interessante ontwikkelingen. Nieuwe (fintech) leveranciers zoals Cobase, OpusCapita of TIS nemen (multi-tenant) SaaS als uitgangspunt waardoor de afhankelijkheid van IT direct verminderd wordt. Ook kunnen klanten direct profiteren van verbeteringen die voor andere gebruikers worden ontwikkeld. Vooral op het gebied van bankconnectiviteit zien we een verschuiving van ‘maatwerk voor de klant’ naar ‘best-practice’ oplossingen van de leverancier zelf. Gebruikers profiteren direct van investeringen die reeds gemaakt zijn voor andere klanten en bankkoppelingen die al deel uitmaken van de standaardoplossing. Sommige leveranciers gaan zelfs nog verder en bieden de gehele bank onboarding aan als ‘service’. Het is voor de bedrijven niet meer noodzakelijk om zelf gedetailleerde kennis op te bouwen over betaalformaten, (bank)kanaalopties en noodzakelijk contracten. Andere (eveneens SaaS) leveranciers zoals BELLIN of Serrala richten zich op het creëren van complete ecosystemen en werken samen met derde partijen om de waarde- propositie verder te versterken.

3. Vervanging van (verouderde) Payment Hub-oplossingen

Een derde interessante ontwikkeling is dat ‘early stage’ payment hubs aan het einde van hun economische levenscyclus zijn gekomen en aan vervanging toe zijn. Met de introductie van SEPA in 2012 besloot een groot aantal bedrijven om een payment hub te implementeren. De belangrijkste focus in die tijd was het verminderen van de in het toenmalige IT en operationele landschap. In die tijd speelden Payment Hub-oplossingen vooral een rol bij:

  • Bestandsconversie of -verrijking van (in NL Clieop) formaten naar SEPA formaten
  • SEPA-machtigingsbeheer voor automatische incasso om de (te complexe) ‘FIRST versus ‘RECURRENT’ richtlijnen te volgen en het nieuw vereiste ‘machtigingskenmerk’ te administreren
  • Het bieden van een alternatief voor kanalen die banken besloten uit te faseren om hun SEPA-programma’s te vereenvoudigen (bijvoorbeeld het ING Finstream-kanaal)

De stand van de techniek was echter totaal anders dan tegenwoordig. API’s, SaaS of Cloud bestonden niet. De implementatie was veelal ‘on-premise’ met een aanzienlijke IT-voetafdruk en initiële CAPEX- investering.

In de afgelopen maanden heeft Enigma Consulting meerdere discussies gevoerd met organisaties over de noodzaak om hun huidige payments hubs te vervangen. Ook zijn er momenteel meerdere leveranciers die hebben aangegeven de dienstverlening te stoppen vanwege hoge beheerkosten en verouderde technologie!

Onze recente ervaringen met de selectie van nieuwe leveranciers ter vervanging van bestaande oplossingen hebben interessant genoeg een zeer positieve business case als resultaat:

  • Er zijn grote extra investeringen (soms upgrades) nodig in de legacy-oplossingen om de IT-beveiliging te verbeteren of om nieuwe bedrijfsfuncties beschikbaar te maken. Nieuwe oplossingen zullen deze kosten onmiddellijk elimineren;
  • De huidige kosten zijn in vergelijking met de kosten van nieuwe oplossingen een stuk duurder;
  • Sommige leveranciers zijn van eigenaar veranderd en de focus op payments én bankconnectiviteit is verdwenen, terwijl nieuwe oplossingen de huidige marktfactoren en ontwikkelingen in het betaaldomein zeer goed begrijpen;
  • Nieuwe SaaS / Cloud-oplossingen verkleinen de IT-footprint aanzienlijk en vereisen veel minder (vaak schaarse) capaciteit van IT voor onderhoud / upgrades;
  • De huidige payment hubs bieden een breder scala aan diensten en kunnen veel eenvoudiger (via API’s) worden geïntegreerd met andere systemen (bijv. cashmanagement, fraude, treasury, ERP, transactie monitoring);
  • Veel payment hubs bieden nu volledige ondersteuning voor ‘on-behalf’ (POBO / COBO) verwerking in combinatie met in-house bankieren en / of virtuele accountoplossingen.

Is bankconnectiviteit een apart onderwerp?

Niet per se. Hoewel het onderwerp zelf perfect als apart vraagstuk kan worden aangepakt, zien we dat onze klanten de benodigde verandering op dit domein koppelen aan een bredere discussie over hun financiële waardeketen. Vaak gaat een noodzakelijke verandering in de aansluiting met de banken hand in hand met bredere discussies over het Target Operating Model voor betalingen, waarin alle marktontwikkelingen (outside in), interne ambities (inside out) en discussie over de bankrelatie (s) worden meegenomen. De selectie van de best passende leverancier voor de payment hub wordt dan als onderdeel meegenomen in het bredere perspectief van een routekaart voor all het betalingsverkeer op de middellange termijn

Dus wat kan een volgende stap zijn?

We raden u aan om de oplossing die u heeft voor uw bankconnectiviteit opnieuw te (laten) beoordelen. Indien deze nog niet geautomatiseerd is dan kan er een sterke businesscase zijn om dit te veranderen, uw efficiëntie te verbeteren en risico’s te verminderen. Indien er al wel een oplossing is kunnen er argumenten zijn om te profiteren van vervanging door een van de nieuwe oplossingen die ‘meer bieden voor minder’. Wij adviseren om verder te kijken dan alleen bankconnectiviteit en naar het volledige betaaldomein te kijken om te valideren of u voldoende voorbereid bent op de toekomst, rekening houdend met recente en nieuwe ontwikkelingen in het betalingsverkeer.

Bent u geïnteresseerd in hoe wij u kunnen helpen met uw vraagstuk rondom betalingsverkeer en aansluiting met de banken, of wilt u weten hoe we u kunnen ondersteunen met uw betalingsverkeer roadmap? Download onze flyer voor meer informatie of u kunt contact opnemen met: rkroon@enigmaconsulting.nl.