Enigma kent een rijke geschiedenis waarin vele consultants ons bedrijf zichtbaar hebben gemaakt. Eén aspect blijft terugkomen, namelijk de professionaliteit en betrokkenheid van onze consultants bij u als klant! Onze geschiedenis begint met ‘onze verjaardag’ op 17 december 1997. We identificeren vier perioden waarin Enigma gegroeid is tot een enthousiast en warm bedrijf:

1997-2001: De pioniersperiode

Nieuwe ideeën, partners en een eigen naam, deze woorden kenmerken de eerste periode in onze historie. Op 17 december 1997 is Enigma Business Consulting officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Gezamenlijk inspelen op de nieuwe ontwikkelingen tijdens de Internethype, dat was wat de partners van Enigma in die eerste jaren het liefst deden. Een formele focus was er in deze periode nog niet, maar informeel is de focus op het domein Betalingsverkeer in deze periode al ontstaan.

2001-2006: De focusperiode

Om een stap vooruit te kunnen zetten en te groeien is focus noodzakelijk. In deze periode heeft Enigma haar focus gevonden, namelijk in het domein Betalingsverkeer. Door zich toe te spitsen op dit kennisgebied, speelt Enigma in op een aantal mooie kansen en kan zij de kennis van de partners volledig benutten. Een mooie groei voor ons bedrijf blijft dan ook niet uit en Enigma groeit van 3 partners naar 18 consultants en verhuist naar een groter kantoorpand in Zeist. Een toevoeging van de woorden Payments, People en Projects aan het logo, vat deze groei mooi samen.

2006-2010: De professionaliseringsperiode

De snelle ontwikkeling die Enigma doormaakt laat de vraag naar professionalisering groeien. Het opzetten van ons kennismanagement en meer aandacht voor marketing zijn een belangrijk onderdeel in deze ontwikkeling.  De focus op Betalingsverkeer blijft evident met naast de grootbanken steeds meer aandacht voor kleinere banken en bedrijven. Door de komst van de Single Euro Payments Area (SEPA)  is er grote vraag naar ons specialisme en ondersteunen we tientallen bedrijven bij de migratie naar SEPA. Aandacht voor de jongere generatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komt in deze periode sterk tot uiting. Enigma start met haar eerste Masterclass, waarin junior medewerkers opgeleid worden tot Payment Consultants. Een groot succes.

2010 – heden: De verbreding- en verbindingsperiode

De nummer 1 expert binnen de Benelux op het gebied van betalingsverkeer! We kennen onze klanten, we kennen de oplossingen in de markt en fungeren steeds vaker als matchmaker tussen partijen. Door onze consultancy opdrachten bij bedrijven begrijpen we hun uitdagingen op het gebied van betalingsverkeer, financieel klantbeeld en bankkeuze en dat maakt ons een erkende sparringpartner voor de grootbanken. Kleinbanken ondersteunen we in aanpak om te komen tot een efficiente core-banking en betalingsverkeer strategie.

Door de erkenning en herkenning in de markt vanwege onze expertise in het betalingsverkeer, zien we nieuwe mogelijkheden. Dit resulteert in een verbreding van onze aandachtsgebied en de toevoeging van twee nieuwe expertisegebieden: Treasury Management advies bij corporates en het opzetten van een Risk & Compliance praktijk. Als resultaat van deze verbreding wijzigen we de naam van Enigma Payments naar Enigma Consulting.

Onder andere via ons kennisabonnement hebben we regelmatig breakfast-sessies met onze klanten. We bespreken belangrijke thema’s in de markt, nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen voor en uitdagingen van onze klanten krijgen plaats op de agenda.
De verbinding met onze klanten krijgt hierdoor vorm:  Uw ambitie, samen gerealiseerd!

Elke twee jaar starten we een Young Professional programma met met wekelijkse trainingen, zowel vakinhoudelijk als gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit ondersteunt de noodzakelijke aanwas van nieuwe professionals in ons domein.

Onze kernwaarden komen in deze periode duidelijk naar voren. Zo is er nog steeds veelvuldig aandacht voor MVO en steunen we diverse goede doelen gesteund met sportieve benefietacties.

Contact

Jaco Booster
Jaco Booster
Managing Partner