Technologische ontwikkelingen, ander consumentengedrag en nieuwe regels hebben enorme impact op betalingsverkeer. Belangrijk voor consument en bedrijf? Door de snelheid van deze ontwikkelingen is het voor consumenten en bedrijven lastig in te schatten wat nu belangrijk is en wat minder. Jaarlijks geeft Enigma haar visie op innovatie in het betalingsverkeer. Wat kunt u het komende jaar verwachten?

Technologie

Als we kijken naar technologie, lijken er bijna geen beperkingen meer te zijn. Dit stimuleert ondernemerschap want nog nooit is technologie zo makkelijk voorhanden geweest als op dit moment. Twee van de technologische ontwikkelingen zijn dat we met extreme nauwkeurigheid:

  • personen kunnen lokaliseren, middels positioneringstechnieken zoals GPS, Wifi , Bluetooth (bijvoorbeeld via Beacons) en NFC;
  • personen kunnen identificeren door biometrische technieken zoals vingerafdruk, irisscan en gezichtsherkenning.

Deze 2 ontwikkelingen zetten het retail-betalingsverkeer volledig op zijn kop. Het maakt namelijk massa-personificatie mogelijk. De opkomst van de zogenaamde “wearables”, zoals een smartwatch, vervult hier een essentiële rol in. Het bezoeken van een winkel is straks ultiem persoonlijk en is afgestemd op de behoeften van het individu. Voorbeeld: je wandelt een winkel in, je wordt herkend omdat je smartphone of je smartwatch aangeeft wie je bent, je wordt met je (voor)naam aangesproken door een medewerker van de winkel (of je krijgt persoonlijke berichten op je smartphone of smartwatch), de medewerker kan via zijn tablet zien wat je aankooppatroon is geweest, wat je voorkeuren zijn en je dus heel persoonlijk helpen, je maakt je keuze, je bevestigt je aankoop via een simpele vingerscan op je eigen smartwatch, en je loopt de winkel uit. De recent aangekondigde Apple Watch kan deze ontwikkeling in een versnelling brengen.

Sociaal gedrag

Consumenten worden steeds veeleisender. Technologie heeft het al mogelijk gemaakt dat zij kunnen betalen wanneer ze willen (24 uur per dag), waar ze willen (overal) en hoe ze willen (via smartphone, tablet of pc). Maar in deze wereld waar we alle informatie instant (realtime) wereldwijd kunnen delen, verwacht de consument ook dat zijn betalingen direct zichtbaar zijn bij de ontvanger van de betaling. Dat het betalingsverkeer in weekenden en/of feestdagen gesloten is, is voor de consument vaak onbegrijpelijk. Betalingsverkeer is gebaseerd op technologie, dus altijd beschikbaar! Dit gedrag en de daarbij behorende verwachtingen ten aanzien van betalingsverkeer nemen mensen ook mee naar het werk. Dat leidt ertoe dat niet alleen vanuit de consument maar ook vanuit het bedrijfsleven (vooral de retailers) de druk op de banken (en de ECB in het bijzonder) toeneemt om 24 uur per dag verwerking mogelijk te maken.

Regelgeving

Voor de regelgever zijn het drukke tijden. Nieuwe cryptocurrencies (zoals de Bitcoin) schieten als paddenstoelen uit de grond en krijgen steeds meer draagvlak bij consumenten en het bedrijfsleven. Nieuwe payment service providers (PSP’s) nemen de rol van de banken deels over en positioneren zich tussen de consument en de bank in. Oude betaalvormen (chipknip, acceptgiro) verdwijnen. Partijen introduceren nieuwe betaalvormen zoals terugpinnen en eMandates. Nieuwe spelers rammelen aan de deuren van de gevestigde orde, het aantal payment startups is explosief gestegen (in 4 jaar tijd wereldwijd 1.222 startups). De regelgever moet meebewegen en doet dat ook, ondanks protest van de gevestigde orde. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren is de Payments Service Directive 2. De PSD2 opent een compleet nieuwe markt van mogelijkheden door het (gereguleerd) openstellen van de bankrekening voor derde (commerciële) partijen. Deze ontwikkeling is te vergelijken met het openstellen van het ooit monopolistische telefoonnetwerk van KPN aan derde partijen. Dit heeft geleid tot een enorme toename van de concurrentie met nieuwe aanbieders. Op vele vlakken zorgt dit voor meerwaarde. De betalingsverkeerwereld staat met de PSD2 aan de vooravond van een explosie aan nieuwe bedrijven die kansen zien om meerwaarde te creëren voor de consument via haar bankrekening.

Samenvattend

De brede beschikbaarheid van technologie, de steeds meer verwachtende (en “verwende”) consument en de verruimde regelgeving versterken elkaar en zorgen ervoor dat het betalingsverkeerlandschap er anders uit gaat zien. Het bedrijfsleven moet dus haar processen en systemen flexibel inrichten om snel in te spelen op deze veranderingen.

Pieter van Stempvoort
Pieter van Stempvoort
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: