Eind 2014 gaf 80% van de aanwezige organisaties, tijdens een door Enigma georganiseerde Brainstorm & Breakfast sessie, aan gebruik te willen gaan maken van e-Mandates zodra deze beschikbaar komen in de markt.  Een jaar eerder stond het bedrijfsleven nog vaak  argwanend tegenover oplossingen voor  e-Mandates  van de Nederlandse banken. Nu zien we dat de interesse groeit, met name voor de gewone (CORE) variant.

Voor deze toenemende interesse zijn een aantal redenen aan te wijzen.

 1. Er is meer duidelijkheid over de implementatieplanning van de deelnemende consumentenbanken. Per september 2015 zijn alle consumentenbanken in staat een (CORE) e-Mandate te verwerken.
 2. Door betere afstemming tussen incassant en bank, wordt het ‘not-invented-here’ syndroom langzaam vervangen door een positieve interesse in het product.
 3. De introductie van twee nieuwe rollen neemt onduidelijkheid over de toekomstvastheid van proposities van andere aanbieders van e-Mandate oplossingen weg.
  • Een rol als reseller van e-Mandates in de vorm van de MSP (Mandate Service Provider). Partijen zoals AcceptEmail kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan een Nederlandse e-Mandate oplossing zonder additionele investering aan de kant van de incassant.
  • Die rol van Collecting Payment Service Provider, als variant op de reeds bekende PSP. Derde partijen kunnen elektronische machtigingen afsluiten voor eigen naam en rekening, inclusief een incassocontract met de bank.
 4. Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat de e-Mandate hun huidige processen kan optimaliseren.
  • Een online verzekeraar stuurt nu papieren machtigingsverzoeken uit. Dit sluit niet aan bij de gewenste klantbediening.
  • Een hypotheekverstrekker ziet in de e-mandate een mooie kans om wijzigingen in bankrekeningnummers elektronisch te verwerken in plaats van via papier.
 5. Organisaties realiseren zich dat instandhouding van de niet rechtsgeldige internetvink, vanuit een compliance- en imagoperspectief, niet meer acceptabel is met een volwaardig alternatief voorhanden.
  1. Charitatieve instellingen die vertrouwen als belangrijk element in hun propositie naar donateurs zien, willen volledig voldoen aan de wettelijke vereisten.
  2. Overheidsinstellingen zijn, vanuit hun maatschappelijke positie, genoodzaakt een rechtsgeldige oplossing te kiezen.
  3. Daarnaast zien we dat accountants bij de jaarlijkse controle een ‘audit-punt’ maken van het gebruik van niet-rechtsgeldige machtigingen zoals de internetvink. De cashflow van deze incasso’s is pas na 13 maanden zeker waarmee een additioneel (liquiditeits)risico ontstaat.

De ‘internetvink’ en het gedoogbeleid van banken

Een belangrijke vraag die boven de markt blijft hangen is de wijze waarop creditor-banken om zullen gaan met incassanten die de internetvink blijven hanteren ondanks dat er straks een goed alternatief is. De internetvink is immers niet rechtsgeldig. Creditor-banken dienen storno’s 13 maanden lang te honoreren en direct terug te betalen aan de bank van de debiteur, eventueel zelfs met extra compensatie voor rentederving. Het is vervolgens maar te hopen dat zij deze gelden bij de incassant kunnen terughalen. Gaan de creditor-banken incassanten aanspreken op het gebruik van niet-rechtsgeldige machtigingen of zullen zij ter compensatie additionele zekerheden vragen?

Rink Slotema
Rink Slotema
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: