Het Kennisabonnement Payments is een pakket samengesteld door Enigma voor alle corporates die te maken hebben met betalingsverkeer.

Betalingsverkeer blijft veranderen en vereist continue aandacht en keuzes. Enigma heeft het Kennisabonnement Payments geïntroduceerd als reactie op de vraag van onze klanten; “hoe krijgen we kennis van actuele ontwikkelingen als jullie weg zijn”. Het Kennisabonnement bestaat uit verschillende onderdelen waarmee Enigma haar abonnees de mogelijkheid biedt de belangrijkste ontwikkelingen te volgen, en hier over te sparren:

Betalingsverkeer actueel: De maandelijkse nieuwsbrief met de actualiteit op het gebied van Payments
Sparringsgesprekken: Jaarlijkse gesprekken met betalingsverkeerexperts
B&B-sessies: Reguliere ontbijtsessies waarin abonnees sparren over vraagstukken uit een bepaald thema
Jaarlijkse View op het Betalingsverkeer: Wat is de huidige stand, en wat zijn de ontwikkelingen?

Contact

Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner

Services van het Kennisabonnement

Een maandelijkse update

Een belangrijk onderdeel van het opbouwen van kennis is de maandelijkse kennisbrief. Dit is een kennisbrief samengesteld door Enigma professionals met interessante artikelen, filmpjes, figuren en papers. Deze kunnen zowel door Enigma als door andere kennisbronnen gemaakt zijn.

De geselecteerde artikelen bespreken vaak de gebeurtenissen in het betalingsverkeer; nieuwe trends, nieuwe regelgeving, mogelijkheden en kansen in de markt, nieuwe partijen, de status van het betalingsverkeer, vragen in de markt en andere relevante onderwerpen.

Door middel van deze maandelijkse update bent u als payments-professional dus op de hoogte van de ontwikkelen in uw markt. Daarnaast bespreken we ook de ontwikkelingen in het Risk- en Treasury-domein, die het betalingsverkeer in uw organisatie kunnen beïnvloeden.

Naast de maandelijkse update via de nieuwsbrief en de specials die detailinformatie geven over bepaalde onderwerpen uit het payments domein, zijn ook webinars en sparrings-gesprekken onderdeel van het Enigma Kennisabonnement. Deze twee onderdelen worden door abonnees als zeer efficiënt en waardevol beschouwd omdat ze beide een persoonlijkere en specifiekere insteek hebben.

Webinars

Onderdelen en ontwikkelingen in het betalingsverkeer die nadere uitleg nodig hebben bespreken we in webinars. Abonnees van het Kennisabonnement nemen deel aan de webinars die gegeven worden door een expert op dat gebied. Vaak wordt een onderwerp aan de hand van relevante praktijk-cases in detail besproken.

Een voordeel van de webinars is dat de abonnees kunnen kiezen of het onderwerp interessant is als kennisbron, maar ook direct vragen kunnen stellen tijdens het deelnemen aan de webinar. Daarnaast kunnen ze gewoon op locatie deelnemen, waardoor dit geen reistijd kost. Een mooie en efficiëntie manier dus om extra kennis te delen, maar vooral op te bouwen.

Sparringsgesprekken

Naast het delen van kennis in het algemeen, met door Enigma geselecteerde onderwerpen in de nieuwsbrief en tijdens de webinars, is er ook nog een persoonlijke component in het Kennisabonnement; de sparringsgesprekken.

In deze jaarlijkse sparringsgesprekken bepaalt de abonnee het onderwerpen. Enigma experts op het gebied van verschillende domeinen uit het betalingsverkeer bespreken deze onderwerpen aan de hand van hun ervaringen en praktijkcases. Dit is de meest efficiënte manier om direct antwoord te krijgen op lopende vraagstukken binnen een corporate. Abonnees beschouwen deze sparringsgesprekken dan ook als zeer waardevol en noemen het onmisbare informatie voor hun procesverbeteringen en bedrijfsvoering.

In een ontspannen sfeer, onder het genot van een uitgebreid ontbijt, brainstormen de abonnees samen met enkele Enigma experts over verschillende onderwerpen.

Het concept

Het concept is duidelijk; ontbijten en brainstormen tegelijk. Samen met collega’s en partners van verschillende marktpartijen, uit allerlei sectoren, met verschillende invalshoeken. Dit geeft de beste resultaten en nieuwe inzichten. Het grote voordeel zit hem in de diversiteit van de groep, die er, vaker dan in een werkgroep uit de sector, voor zorgt dat er nieuwe inzichten ontstaan. De begeleiding van Enigma experts, die door hun ervaring enkele praktijkcases en voorbeelden in de brainstormsessie weten te brengen, zorgt voor een ideale mix. Een goede start van de dag, en de ideale mogelijkheid om kennis uit te wisselen en ook weer te vergaren.

Volgens de deelnemende abonnees ‘een verrijking van het abonnement’ en vaak ‘een interne strijd wie er naar toe mag!’

Aanmelden Kennisabonnement Payments

    Na het verzenden van uw gegevens ontvangt u van ons een aanbieding voor het kennisabonnement.