Bankselectie bij De Lage Landen

De Lage Landen is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener. De Lage Landen is een volledige dochter van de Rabobank. Enigma Consulting is door de Factoring business line van De Lage Landen gevraagd om een quickscan uit te voeren op hun processen, die een raakvlak hebben met financiële logistiek. Deze quickscan heeft geresulteerd in diverse proces verbetervoorstellen. Eén van onze aanbevelingen was om het international cash management (ICM) voor Factoring op een alternatieve wijze te betrekken. Voor het aanhouden van buitenlandse rekeningen maakten zij gebruik van diverse partnerbanken. Eén van de knelpunten, die uit deze diversiteit van bankrelaties voortvloeide, was dat zij geen uniform product- en serviceaanbod konden bieden.

Enigma bracht additionele expertise die de benodigde versnelling en verdieping bracht in onze zoektocht naar een nieuwe icm oplossing.

 

Luke Platzbeecker, DLL Factoring

De Lage Landen Factoring werd na de eerste analyse geadviseerd om één ICM bank te selecteren voor het onderbrengen van al hun rekeningen buiten Nederland. Dit advies is positief ontvangen en Enigma Consulting is vanwege haar ervaring op dit gebied gevraagd om dit traject te begeleiden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het aanschrijven van diverse ICM banken voor het opzetten van de gewenste ICM dienstverlening. Dit zogenaamde ‘Request for Proposal’ (RFP) traject is succesvol doorlopen met de selectie van een gerenommeerde wereldwijd actieve ICM bank, die zeer goed invulling kon geven aan de wensen van De Lage Landen Factoring. Ook tijdens het daaropvolgende implementatietraject heeft Enigma Consulting De Lage Landen Factoring terzijde gestaan met haar advies, zodat de nieuwe ICM oplossing goed in hun eigen processen is ingebed.

Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner