Cash management scan bij internationale PSP

Payment Service Provider (PSP) gevestigd in ruim 10 landen wereldwijd. Werkt met een kleine 20 banken en houdt daar een veelvoud aan bankrekeningen aan die aangestuurd worden door een groot aantal elektronisch bankieren-pakketten. Deze bankrekeningen worden met name gebruikt voor het doen van uitgaande betalingen. Hun belangrijkste vraagstukken waren:

  • Of en hoe het grote aantal bankrekeningen teruggebracht kan worden, gezien het relatief lage transactievolume
  • Hoe eenduidig de vele bankrekeningen aangestuurd kunnen worden en inzicht verkregen kan worden zonder gebruik te hoeven maken van meerdere elektronisch bankieren-pakketten en daarbij horende autorisatieschema’s

Enigma Consulting heeft deze PSP geholpen met de analyse en het in kaart brengen van hun vraagstukken. Daarbij hebben we gezamenlijk gekeken naar mogelijke oplossingen. De oplossing voor het eerste vraagstuk was om kritisch naar het aantal bankrekeningen te kijken en over het nut en de noodzaak hiervan ook in gesprek te gaan met de respectievelijke banken. Het antwoord op het tweede vraagstuk was een oplossing middels de aanschaf van een Payment Hub. Daarbij werd ook nog gedacht aan een combinatie met een Treasury Management Systeem, waardoor ook de cash management verbeterd kon worden.

Pieter van Andel
Executive Consultant