Gemeente ’s-Hertogenbosch: vernieuwend fietsenstalling-bezettingssysteem

Enigma Mobility ondersteunt gemeente ’s-Hertogenbosch bij de aanbesteding en implementatie van een innovatief bezettings- en verwijssysteem voor fietsenstallingen in de binnenstad.

Uitdaging

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft verschillende inpandige fietsenstallingen in de binnenstad. Fietsenstalling Kerkstraat is vaak vol, terwijl er in fietsenstalling Wolvenhoek vaak nog voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. Voor de gebruikers van de fietsenstalling is het vervelend wanneer zij voor of in de stalling er pas achter komen dat er geen fietsparkeerplek is. Daarnaast is het beoordelen van de bezetting van de fietsenstalling een manuele taak van de beheerder. Het overzicht ontbreekt en het is lastig in te schatten en vast te stellen voor de beheerder of er nog plek is of niet.

Het is wenselijk dat gebruikers van de stalling op tijd geïnformeerd worden over de bezettingsgraad van de stalling, dat dit dynamisch gebeurt en de beheerder beter wordt gefaciliteerd.

Bijzonder in fietsenstalling Kerkstraat is dat het ook mogelijk is om fietsen buiten de rekken te stallen. De traditionele bezettingssystemen werken met sensoren in het rek. Bij een oplossing wil gemeente ’s-Hertogenbosch dat ook deze fietsen meegenomen worden in het bezettingssysteem.

Aangezien gemeente ’s-Hertogenbosch zowel gastvrijheid als het verminderen van het aantal autokilometers in de stad hoog in het vaandel heeft staan, heeft zij Enigma Mobility gevraagd om mee te denken over hoe een klantvriendelijk fietsenstalling-bezettingssysteem eruit moet zien.

Aanpak

Het uiteindelijke bezettingssysteem bestaat uit een verwijssysteem en een systeem dat het aantal bezette plekken detecteert, op verschillende soorten fietsparkeerplekken. Dit verwijssysteem geeft op borden langs de fietsroute weer, hoeveel plekken vrij zijn in de stalling en waar andere stallingen zich bevinden.

Enigma maakt bij het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten gebruik van Service Design en Lean Innovation. Nieuwe diensten en processen worden op deze manier klantgericht ontworpen en ingericht. We maken de aanleiding, probleemstelling en het klantproces onafhankelijk van leveranciersbelangen inzichtelijk. Het voor gemeente ’s-Hertogenbosch bedachte concept hebben we op deze manier middels een aanbesteding doelgericht uitgevraagd in de markt. Voordeel hiervan is dat de geleverde oplossing daadwerkelijk aansluit bij het bedachte concept en het gewenste resultaat; een klantvriendelijke oplossing.

Resultaat

De aanbestedingsprocedure loopt nog maar deze aanpak heeft al geleid tot de volgende resultaten:

  • Een oplossing met een klantvriendelijk en eenvoudig bezettingssysteem in fietsenstalling Kerkstraat en tevens verwijsborden in de binnenstad naar zowel fietsenstalling Kerkstraat als fietsenstalling Wolvenhoek.
  • Het doelgericht uitvragen van de markt rekening houdend met de twee belangrijkste eisen:
    • De gebruikers van fietsenstalling Kerkstraat moeten op tijd geïnformeerd worden over de bezettingsgraad van de stalling en de locatie van een minder volle stalling (fietsenstalling Wolvenhoek);
    • De bezettingsgraad van fietsparkeerplekken zonder rek, moet ook gemeten kunnen worden.
  • Een begeleide aanbesteding waarbij we de aanbestedingsdocumenten en het Programma van Eisen helder hebben beschreven;
  • Een georganiseerde aanbestedingsprocedure waarbij we assisteren bij onder meer nota van inlichtingen en beoordeling en gunning;
  • Een realisatie waarbij Enigma toezicht houdt en aanspreekpunt is.

Roxane van der Laan
Roxane van der Laan
Executive Consultant