Herstructurering betaalproces G4S

G4S Cash levert wisselgeld uit aan een scala aan zakelijke klanten in Nederland. 1 augustus 2014 is SEPA definitief ingevoerd. De toegenomen complexiteit heeft G4S voor de nodige administratieve en IT-technische uitdagingen gesteld. Wisselgeldbestellingen worden hoofdzakelijk betaald via automatische bedrijfsincasso.

Met de introductie van SEPA zijn de specificaties aangaande de B2B automatische incasso ingrijpend veranderd. G4S liep bij de invoering van dit product tegen uitdagingen aan en heeft Enigma gevraagd om ondersteuning bij de oplossing van genoemde challenges.

g4s

Geen procesuitdaging is voor ons te groot. Of het nu gaat om operationele risico’s of het betalingsverkeer, alle processen zijn te verbeteren.

Geert Blom, Enigma Consulting

Enigma heeft G4S geholpen bij het invoeren van alle benodigde maatregelen om het product SEPA B2B incasso goed te implementeren binnen de organisatie. Daarnaast heeft Enigma de betalingsverkeerprocessen binnen de G4S-organisatie geherstructureerd en geoptimaliseerd. Ook heeft Enigma de operationele risico’s binnen de Order-2-Cash keten in kaart gebracht en verbetervoorstellen uitgebracht voor de middellange en langere termijn.

Bij de implementatie van verdere verbeteringen blijft Enigma waar relevant een rol van betekenis spelen als implementatiepartner en ter Quality Assurance.  Door G4S continu te blijven informeren blijft G4S op de hoogte van alle actuele thema’s die er in de markt spelen.

G4S is klaar voor de toekomst en dat geldt nu ook voor haar betalingsverkeerprocessen!

Jaap Jan de Jong
Jaap Jan de Jong
Executive Consultant