Implementatie van Clearing en Settlement voor Instant Payments

Voor de introductie van Instant Payments was het eveneens noodzakelijk om de gehele clearing en settlement cyclus aan te passen. Daar waar in het verleden de uitwisseling en verwerking van het betalingsverkeer tussen banken via een batchproces verliep, moesten Instant Payments 24x7x365 en binnen 7 seconden op individuele basis verwerkt worden.

De rol van de clearing en settlement processor is daarbij cruciaal, aangezien alle transacties van alle banken via deze processor verlopen. Enigma Consulting heeft in de eindfase van dit complexe programma leiding gegeven aan de uiteindelijke implementatie, waarbij verschillende rollen ingevuld zijn: Programmamanager, projectmanager en projectmanagement officer (PMO).

De toegevoegde waarde van Enigma zat in het programmaleiderschap van complexe veranderingstrajecten, ondersteund door jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de betaal-waardeketen, de focus op het eindresultaat door onze implementatie- en daadkracht en de verbinding te leggen tussen de verschillende interne en externe stakeholders, waaronder alle deelnemende banken.

Mede door onze inzet kon de CSM Instant Payments succesvol en binnen de afgesproken tijdslijnen introduceren en binnen 3 maanden na introductie werd het gros van alle girale consumentenbetalingen instant verwerkt.

Robert Jan Wekking
Robert Jan Wekking
Managing Partner