Implementatie van Instant Payments bij twee Nederlandse Retail Banken

Enigma Consulting is bij twee Retail banken in Nederland verantwoordelijk geweest voor de Implementatie van Instant Payments; één van de grootste veranderingen in het betalingsverkeer sinds de migratie naar SEPA. Daar waar in het verleden betalingen s ’avonds en in het weekend niet verwerkt werden, worden Instant Payments 24x7x365 verwerkt en staan binnen enkele seconden bij de begunstigde op de rekening. Om de implementatie in Nederland succesvol te realiseren, moesten banken intensief samenwerken en was er dagelijkse afstemming over functionaliteit, testen en planningen.

Voor de individuele banken zorgde de invoering van Instant Payments voor een operationele en technische uitdaging.

Na een traject van 3 jaar werd Instant Payments in februari 2019 succesvol in Nederland geïntroduceerd, en binnen 3 maanden werd het gros van de girale consumentenbetalingen tussen de deelnemende banken real-time verwerkt.

Voor één van de banken startte het traject met het selecteren van een instant payments “engine”. Enigma trad op als projectmanager en zorgde voor een objectieve, deskundige en tijdige selectie.

Bij beide banken heeft Enigma bij de implementatie de rol van projectmanager/product owner/productmanager vervuld met verantwoordelijkheid voor de volledige in- en uitgaande betaal-waardeketen. De implementatie van Instant Payments raakte vele bedrijfsonderdelen, inclusief het klantkanaal, de mid- en back-office functies (incl. klantenservice, operations en AML/Fraude), de Treasury functie voor het liquiditeitsmanagement en de koppelingen met de Clearing en Settlement (CSM) aanbieder (equensWorldline).

Samenvattend, zowel de IT als de business kant van de organisatie werd breed geraakt. Om dit complexe traject correct en tijdig te implementeren was er veel afstemming nodig met externe partijen zoals de Betaalvereniging, CSM(s), DNB en andere deelnemende banken. Voor beide banken trad Enigma eveneens op als bewaker van de collectieve planning, voor het maken van de functionele afspraken en de tijdige uitvoering van de benodigde acties die daaruit voortvloeiden.

Robert Jan Wekking
Robert Jan Wekking
Managing Partner