Project omschrijving

Migratietraject Friesland Bank

Een migratietraject tussen twee banken, dat komt je niet iedere dag tegen. Op 2 april 2012 is de Friesland Bank officieel overgenomen door de Rabobank, wat het startschot gaf voor Rabobank om te beginnen met een intensief en uitgebreid migratieprogramma.

Een programma met strikte deadlines opgelegd door de toezichthouders, waarbij minimale klantimpact mocht optreden. Kortom, werken onder tijdsdruk met volle aandacht voor iedere klant.

friesland rabobank

Operationeel risico management is mensenwerk. Het succes van deze opdracht lag in de samenwerking en openheid die we samen gecreëerd hebben.

 

Daniëlle Veldhorst, Enigma Consulting

In dit bijzondere project, mocht Enigma de risk management functie bekleden. Binnen dit grootschalige migratieproject heeft Enigma op programmaniveau een monitoringsprogramma ingericht en deze gedurende twee jaar actief uitgevoerd.

Het monitoringprogramma bestond uit intensieve risk self assessments die periodiek met alle stakeholders, zoals lokale Rabobank Directeuren, Raad van Bestuur Friesland Bank en Programmamanagement, werden uitgevoerd. Speerpunten van het monitoringsprogramma waren het beperken van reputatieschade voor de Rabobank, het voorkomen van financiële verliezen en tevens het beperken van vertraging in het project. Hierbij werd volledige commitment gegeven vanuit alle niveaus binnen het project.

Als resultaat van deze self assessements, werd periodiek een compleet en overzichtelijk risico-overzicht gepresenteerd in diverse overlegorganen. Dankzij deze inspanningen konden weloverwogen besluiten genomen worden en was het project altijd ‘in control’.

Enigma heeft bijgedragen aan een beheerste en gecontroleerde migratie waarin risicobewustzijn voorop stond binnen het gehele migratieprogramma. Er hebben geen significante incidenten plaatsgevonden.

Christien van Meurs
Christien van Meurs
Executive Consultant