Opstellen van strategie bij KYC remediation project

Enigma heeft een bijdrage geleverd aan het cliëntonboardingteam van de Triodos bank bij een remediation project. Remediation houdt in dat de kwaliteit van het eerdere onboardingsproces wordt verhoogd om te voldoen aan de nieuwste standaarden en eisen. In het kader van strengere regelgeving rondom know your customer (KYC) wordt het identiteitsbewijs van bestaande klanten gecontroleerd en moeten zij zich opnieuw identificeren met een kopie van het paspoort.

Uitdaging

De grote uitdaging is hoe Triodos al deze klanten kan bereiken en ervoor kan zorgen dat zij de benodigde gegevens aanleveren (bij voorkeur digitaal). Het meest eenvoudige zijn natuurlijk de klanten die regelmatig internetbankieren of via hun smartphone bankieren. Deze klanten kunnen via berichten in het online bankportaal geattendeerd worden op de acties die zij moeten ondernemen. Bij voorkeur worden de paspoortkopieën digitaal aangeleverd, zodat de door Triodos gebruikte KYC software kan verifiëren of het paspoort echt is. Er bleek echter ook een grote klantengroep te zijn die geen internetbankieren of mobiel bankieren gebruikte, maar alleen via papier geïnformeerd werd over hun producten. Binnen deze groep bleken opvallend veel ouderen te zitten. De voorkeursstrategie is om ook deze groep ouderen naar een online omgeving te krijgen, zodat de normale KYC route gevolgd kan worden. Hoewel er altijd een significante groep overblijft die vasthoudt aan papier.

Aanpak

Triodos had reeds een analyse gemaakt van de verschillende kanalen waar klanten gebruik van maken. Vervolgens hebben we gekeken naar welke producten deze klanten afnemen en of met name de papieren producten omgezet konden worden naar onlinevarianten. Dit had impact op Legal, Marketing, Productmanagement en Compliance. Op basis van de input van deze afdelingen is een strategie ontwikkeld met verschillende scenario’s voor deze klantgroep inzake conversie naar andere producten en KYC benaderingswijze.

Resultaat

De betrokkenheid van Enigma lag voornamelijk bij het opstellen van de strategie. De ontwikkelde strategie is door Triodos in ontvangst genomen en wordt geïmplementeerd in de uitvoerfase.

Jaco Booster
Jaco Booster
Managing Partner