Betaalinstellingvergunning Pay.nl

Het verkrijgen van een betaalinstellingsvergunning is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Wij ondersteunen op basis van onze ervaring graag bedrijven om de uitdaging aan te gaan. Eén van deze bedrijven is Pay.nl, een betaalinstelling de betaaloplossingen aanbiedt voor webshops.

Onze begeleiding bij Pay.nl bestond onder andere uit het schrijven van een concrete en passende business case en het inrichten van de Risk en Compliance functie.

Ook hebben we gezamenlijk de bestaande processen gereviewd, waar nodig geüpdate en compliant gemaakt aan de geldende wetgeving. Dit geldt bijvoorbeeld bij het aannamebeleid of processen die te maken hebben met privacygevoelige informatie.

Het vergunningstraject leek redelijk zwaar, maar mede dankzij Enigma ontvingen wij de vergunning op tijd!

Olaf Kok, Pay.nl

De focus lag binnen deze opdracht sterk op het definiëren van duidelijke objectieve en subjectieve indicatoren in het kader van witwassen en terrorismefinanciering en het toepassen van de laatste sanctiewetgeving. Daarnaast hebben we samen met Pay.nl een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd, zowel op basis vanuit FIRM voorschriften als onze eigen best practices. Het resultaat hiervan is een gedegen en gedragen overzicht van alle risico’s van Pay.nl.

Door onze kennis van en ervaring met het verkrijgen van betaalinstellingsvergunningen konden wij deze klant op de juiste manier ondersteunen. Hierdoor versnelden we het vergunningentraject en hebben we Pay.nl zoveel mogelijk ontzorgd.

Mooi resultaat is dat we, na het verkrijgen van de betaalinstellingsvergunning de samenwerking nog steeds voortzetten. Enigma vervult nu een interim Risk & Compliance functie binnen Pay.nl.

Contact

Roxane van der Laan
Roxane van der Laan
Executive Consultant