Project omschrijving

Compliance inrichting PaySquare

Wat deze opdracht bijzonder maakt, is dat de opdracht bij PaySquare de eerste compliance opdracht voor Enigma is. Het optimaliseren van de compliance cyclus, dat was de opdracht die Enigma kreeg van PaySquare. Een brede opdracht waarbij medewerking vereist is van de gehele compliance praktijk van PaySquare. De optimalisatieslag is niet allen uitgevoerd op de compliance cyclus zelf,

ook is er een verhoogde mate van bewustwoording op het gebied van compliance gerealiseerd. Tijdens dit bewustwordingsproces heeft Enigma onder andere diverse rapportages gemaakt, de controled self risk assessement begeleid en de fraude-, risk manager en AOIC (Administratieve Organisatie Interne Controle) actief gecoacht. Volop aandacht voor de gezamenlijke resultaten en een blijvende impact.

paysquare

If you want a quick step forward within the compliance environment, i suggest you hire Enigma.

René Smit, PaySquare

Door intensief samen te werken met PaySquare en interviews te houden met diverse sleutelpersonen, is de volledige compliance praktijk van PaySquare inzichtelijk geworden. Enigma heeft door het vergaren van deze inzichten invulling kunnen geven aan een passende compliance charter. In deze compliance charter is een praktisch en deskundig advies gegeven over de optimale inrichting van de compliance praktijk binnen PaySquare. PaySquare was positief over dit advies, wat resulteerde in de introductie en implementatie van een nieuwe compliance werkwijze.

De kracht van Enigma is terug te vertalen in de jarenlange ervaring van onze compliance consultant binnen Risk en Compliance. Daarnaast is het op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen op het gebied van Risk en Compliance voor de compliance consultant net zo belangrijk. Deze beide aspecten hebben ervoor gezorgd dat het advies van Enigma niet alleen zeer specialistisch en professioneel was, maar ook eenvoudig vertaald kon worden naar de praktijk en direct op operationeel niveau geïmplementeerd kon worden.

Christien van Meurs
Christien van Meurs
Executive Consultant