Project omschrijving

Succesvolle TMS implementatie bij ANWB

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Treasury is een centrale functie binnen de ANWB en vormt een essentieel onderdeel van het management en control framework van de organisatie. Ongeveer 3.700 medewerkers realiseren een jaaromzet van ruim € 1 miljard. De treasury functie heeft een bereik van 15 entiteiten verspreid over Nederland. Daarnaast beschikt de ANWB over een groot aantal bankrekeningen, 2 notional cash pools en aantal verschillende muntsoorten.

ANWB had het besluit opgevat om hun bestaande TMS, Globe$ te vervangen. Dit systeem voldeed op meerdere gronden niet meer aan de eisen van ANWB en paste niet meer in de infrastructuur.

anwb

BELLIN takes us from A to B. With tm5 we are able to create significant efficiency gains in our daily Treasury operations.

John van Roon, Treasurer, ANWB

Doelstellingen

ANWB stelde de volgende requirements aan het te selecteren TMS:

  • Accuraat en tijdig cash- en liquiditeitenmanagement
  • Valuta- en rentemanagement
  • Cash flow planning (korte termijn)
  • Liquiditeiten forecasting (lange termijn)
  • Cash pooling
  • Monitoren van rentebetalingen
  • Uitvoeren van treasury betalingen
  • Beheren van externe faciliteiten, funding en intercompany leningen
  • Vastleggen, beheren, monitoren en waarderen van financiële instrumenten (waaronder garanties)

Oplossing

Enigma heeft BELLIN’s tm5 systeem geïmplementeerd bij ANWB. tm5, is een online treasury systeem, dat ANWB gebruikt als een professioneel management instrument voor alle treasury contracten (waaronder FX spot- en termijn, geldmarkt en garanties). De modulaire opbouw van het systeem bood ANWB de gelegenheid uitsluitend die modules af te nemen die nodig waren. De dagelijkse posities worden eenvoudig bijgewerkt door het inlezen van de elektronische dagafschriften.

Aanpak van het project

Gedurende een aantal 2-daagse workshops werd in samenwerking met de treasury afdeling binnen de ANWB de implementatie uitgevoerd en uitgerold.

Mike Adrichem
Mike Adrichem
Senior Consultant