Veel betaaldienstverleners ontvangen geldmiddelen van betaaldienstgebruikers. Deze zogenaamde derdengelden zijn bestemd voor het uitvoeren van betaalopdrachten en zijn vorderingen op de betaaldienstverlener.

Zonder de nodige maatregelen belanden derdengelden op een eigen rekening van de betaaldienstverlener en daarmee, bij een faillissement, in de failliete boedel. De betaaldienstgebruiker loopt dan het risico dat hij bij insolventie van de betaaldienstverlener achter het net vist. Om deze reden bepaalt artikel 3:29a in de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat betaalinstellingen derdengelden moeten zekerstellen.

Tot de wijziging bestonden er in Nederland twee manieren voor het zekerstellen van derdengelden:

  • door middel van een verzekeringspolis of vergelijkbare garantie van een verzekeraar of kredietinstelling, of
  • via een rekening op naam van een stichting derdengelden.

De tweede optie is momenteel in Nederland het meest gangbaar. Echter, internationaal is een stichting derdengelden geen gemeengoed, waardoor het gebruik ervan nogal eens tot vragen leidt.

Met de introductie van de ‘rekening met afgescheiden vermogen’ in artikel 3:29aa van de Wft is er een alternatief om dergelijke vragen te voorkomen. Internationaal is deze optie om derdengelden zeker te stellen bekend als de ring-fenced account. Het zekerstellen middels een rekening met afgescheiden vermogen houdt in dat geldmiddelen worden aangehouden op een rekening die uitsluitend daarvoor is bestemd. Door het gebruik van een dergelijke rekening blijft het vermogen, ook bij een eventueel faillissement van de betaalinstelling, afgescheiden van de failliete boedel.

Voor een rekening met afgescheiden vermogen kan een betaaldienstverlener in principe gewoon terecht bij de bank waar deze al bankiert. Het is mogelijk om meerdere rekeningen met afgescheiden vermogen te openen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het apart beheren van rekeningen per cliënt, per valuta of per bank om (concentratie)risico’s te mitigeren en de administratie overzichtelijk te houden.

De wetgever heeft op 6 juli het besluit gepubliceerd waarin is vastgesteld dat het aanhouden van de rekening met afgescheiden vermogen vanaf 1 juli 2022 wettelijk is toegestaan. De wijziging is onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2022.