Deze vraag hebben we met onze kennisabonnees besproken tijdens de Brainstorm & Breakfast-sessie over de PSD2 op 11 februari jl. Na de inleiding over de inhoud van de nieuwe PSD, kwam al snel een levendige discussie op gang over welke kansen de wetgeving voor de verschillende partijen in de keten – banken, bedrijven en PSP’ers – creëert. Het meest bekende en interessante punt dat de PSD2 introduceert is de access to the account. Maar wat is dat nu precies en wat kan je daar als bedrijf mee?

‘Access to the account’ en ‘third party service providers’, wat wordt daarmee bedoeld?

PSD2 introduceert onder andere de “third party service providers” (TPPs) als nieuwe partij in de betaalketen. Dit zijn partijen die niet de betaler of begunstigde zijn, noch de bankrekening van de betaler beheren, maar wel betaaldiensten aanbieden. Met access to the account, kunnen zij toegang tot rekeningen krijgen die niet op hun naam staan en niet door hen worden beheerd. Dat er nieuwe TTPs (als variant op en naast de huidige PSP’ers) zullen ontstaan is zeker, maar ook banken zullen als TTP diensten ontwikkelen en zo de concurrentie aangaan met de Fintech TTPs. Er zijn twee varianten van access to the account:

  1. Toegang tot rekeninginformatie: dit stelt TPPs in staat om rekeninginformatie van een of meerdere rekeningen te gebruiken in een toepassing mits de rekeninghouder daar toestemming voor geeft. Banken moeten faciliteren dat bij hen aanwezige rekeninginformatie toegankelijk wordt gemaakt voor derde partijen.
  2. Mogelijkheid tot initiatie van betalingen: TTPs mogen met toestemming van de rekeninghouder betaaltransacties initiëren via een internettoepassing. Banken worden verplicht deze functionaliteit te ondersteunen.

‘Access to the account’ en ‘third party service providers’, wat kunt u ermee?

Er zijn nog veel open vragen en onduidelijkheden rondom access to the account en aan de Europese technische standaarden wordt nog gewerkt, maar alle aanwezigen tijdens de B&B-sessie onderschreven dat het zinvol is, om alvast na te denken over de kansen die het biedt om er op tijd op in te kunnen springen.

Diensten die TTPs zullen aanbieden, kunnen liggen op het gebied van rekeninginformatie verstrekken ten behoeve van het bepalen van het meest geschikte betaalproduct per klant tot de mogelijkheid om vanuit één plek betalingen te initiëren vanaf verschillende rekeningen. Ook kunt u denken aan toepassingen binnen betaalapps, waarmee de rekeninghouder door een autorisatie binnen de app (en buiten zijn bankomgeving) toestemming geeft om een bedrag van zijn rekening over te maken.

Tijdens de B&B-sessie kwam duidelijk naar voren dat het niet alleen de afdeling betalingsverkeer of debiteurenbeheer is die belang heeft bij de mogelijkheden die PSD2 biedt. Het is goed om de mogelijkheden op een breder niveau te bespreken binnen uw bedrijf. Welke kansen zien uw marketing en sales collega’s bijvoorbeeld? De deelnemers aan de B&B-sessie gaven na de informatieve en interactieve sessie aan het onderwerp zeker intern te zullen bespreken. Enigma kan hierbij faciliteren en meedenken over wat de impact en de kansen van PSD2 voor uw bedrijf zijn. Als u meer informatie wilt, of een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek, neemt u dan contact op met Geert Blom, Senior Consultant, gblom@enigmaconsulting.nl.

Geert Blom
Geert Blom
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: