Ontwikkelingen op het gebied van betalen volgen elkaar vandaag de dag in snel tempo op. Voor banken vereist het een voortdurende investering in hun bancaire infrastructuur om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen blijven bieden. Met stijgende kosten voor beheer en onderhoud van hun betaalsystemen als gevolg.

Uit Enigma’s bankensurvey blijkt dat banken samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core banking platform als oplossingsrichting onderkennen om kosten te drukken en consolidatie te realiseren voor core banking activiteiten. In de Nederlandse markt zijn er verschillende spelers op het gebied van core banking systemen actief. Het doel van deze nieuwe spotlight rubriek van Enigma is om verschillende leveranciers van core banking software uit te lichten door in beeld te brengen wat deze spelers aanbieden en hoe ze zich in de markt positioneren.

Sanne Eitjes
Sanne Eitjes
Consultant
Robbert Mos
Robbert Mos
Senior Consultant

In the Spotlight: Sopra Banking Software

In deze eerste spotlight staat Sopra Banking Software (ook: Sopra) centraal. Het van oorsprong Franse bedrijf levert haar diensten ook in Nederland, bijvoorbeeld bij Van Lanschot Kempen, Rabobank en NIBC. In het buitenland weet Sopra de samenwerking te vinden tussen zowel klein-, middelgrote- en grootbanken met hun softwareoplossingen, bijvoorbeeld in een gemutualiseerde aanpak (bijv. Transactis). Sopra wil deze samenwerkingsvorm ook uitrollen in Nederland. Enigma interviewde Sopra en sprak ze onder andere over hun productportfolio, de snel opvolgende betaalontwikkelingen en hun visie op de betaalmarkt en de toekomst.

Hoe ziet jullie product portfolio eruit en wat zijn jullie focus klantgroepen?

Het Sopra Banking Platform richt zich op de volledige scope (front to back) van (digitale) banken, waaronder betalen, sparen, lenen, en open banking.

De oplossingen van Sopra zijn geschikt voor zowel de kleinere en middelgrote banken tot aan grote Tier 1 banken en andere financiële instellingen.

Wat typeert jullie product en software?

Wij bieden diepe en rijke functionaliteit door de toepassing van onze expertise van bancaire processen. Onze oplossingen worden gelokaliseerd aangeboden. De klant heeft de mogelijkheid om een end-to-end oplossing af te nemen, maar kan ook voor losse componenten kiezen die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien en kunnen integreren in een bestaande architectuur door middel van API’s . We bieden verschillende delivery modellen zoals SaaS (cloud), on-premise en managed service.

Sopra banking software

Hoe bewegen jullie mee met de snel opkomende ontwikkelingen in de betaalmarkt?

Ons platform wordt voortdurend doorontwikkeld op basis van input vanuit onder andere bewegingen in de markt, feedback van klanten en nieuwe en gewijzigde regelgeving. Sopra kijkt welke ontwikkelingen in de markt relevant zijn voor klanten om proactief nieuwe functionaliteit aan te kunnen bieden die bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot nieuwe business modellen (bijv. Request to Pay, Instant Payments of Loyalty & Rewards). Integratie van Sopra’s oplossingen met software van derden gaat via API’s. Verder kunnen derde partijen zoals Fintechs zich aansluiten bij de Sopra Marketplace, zodat de integratie met ons platform vooraf is voorbereid. Daarnaast houdt Sopra scherp ontwikkelingen in de gaten die belangrijk zijn voor banken om compliant te blijven.

Sopra uitdagingen core banking

Wat zien jullie als de grootste uitdaging voor banken op het gebied van core banking?

De eerste uitdaging die wij zien is dat er voor een bank geen onderscheidend vermogen te halen valt met een core banking systeem of betaaloplossing. Het zelf onderhouden van een core banking systeem leidt tot een complex en intensief beheer wat een negatief effect heeft op de Total Cost of Ownership.

Ten tweede ligt een uitdaging bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het compliant houden van de bank op het gebied van betalingsverkeer en rapportages aan de toezichthouder. Maar ook het op orde hebben van klantdossiers en het voorkomen van witwassen en fraude.

Ten derde wordt de eindklant steeds veeleisender en digitaler. Was een goede UX (user experience) al belangrijk voor de eindklant van de bank, Sopra besteedt ook aandacht aan de UX voor de interne user (mid en back office) van onze software oplossingen.

Hoe helpt Sopra bij deze uitdagingen?

Kosten kunnen worden gedrukt door als bank een stap te zetten die voor veel banken spannend is: onderling samenwerken om gezamenlijk de pijn te verzachten. We spreken hier bijvoorbeeld over Payments-as-a-Service (PaaS), een gemutualiseerde aanpak binnen het betalingsverkeer. Met PaaS kunnen banken hun aandacht richten op de klantrelatie, profiteren van (Europees) schaalvoordeel en de hoge innovatie-, ontwikkel- en beheerkosten gezamenlijk delen.

Verder helpen wij banken met het aanbieden van een aantal interessante use cases, waaronder Loyalty & Rewards en Community Banking. Hiermee kan de bank de band met de klant versterken en tegelijkertijd omzet genereren voor de klant én de bank of bijvoorbeeld de kosten van het aantrekken van nieuwe klanten verlagen.

Om te helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving voorziet Sopra in een compliance-watch, zodat klanten die gebruik maken van onze core banking oplossing te alle tijden compliant blijven met veranderde wet- en regelgeving.

Kunnen jullie een voorbeeld geven van een succesvolle uitwerking van PaaS?

Neem als voorbeeld de Belgische markt. Vijf middelgrote banken weten daar de samenwerking te vinden door het gebruik van Sopra’s oplossingen. Met als een resultaat een kostenreductie van circa 20% per bank op het gebied van Instant Payments in vergelijking met het zelf organiseren binnen de bank. In Nederland zet Sopra nu de eerste stappen naar een gemutualiseerde aanpak, te beginnen bij van Lanschot Kempen.

Tot slot: Als je een glazen bol hebt, over 10 jaar, wat is de grootste verandering in de markt?

De huidige bewegingen, zoals samenwerking tussen en met andere banken en Fintech partijen (platform, ecosysteem en mutualisatie) en het consumeren van core banking diensten (as-a-Service), zullen tegen die tijd de standaard zijn. Verder zal Banking-as-a-Service (BaaS) en embedded finance het mogelijk maken om bancaire diensten aan te kunnen bieden via verschillende kanalen. Sopra speelt hierop in door het aanbieden van cloud-native bancaire oplossingen. Hiermee bieden wij onze klanten een future-proof oplossing aan dat volledig open is om integratie met derde partijen makkelijk te maken. Maar ook om hun bancaire diensten aan te kunnen bieden via bijvoorbeeld niet-financiële kanalen om nieuwe verdienmodellen te genereren. Verder kan Sopra ervoor zorgen dat door onze gemutualiseerde aanpak, banken volledig ontzorgd worden.

Meer informatie over Sopra Banking Software op: www.soprabanking.com.

De volgende keer In the Spotlight: Mambu.

Onze Payments Experts

Daniël Pluta

Senior Consultant
Ed de Bruin

Senior Consultant
Marc Groot

Executive Consultant
Mike Adrichem

Senior Consultant
Niek van Westing

Senior Consultant
Pieter van Andel

Executive Consultant
Pieter van Stempvoort

Senior Consultant
Pim Stam

Executive Consultant
Richard Vianen

Senior Consultant
Roeland Heuff

Executive Consultant
Robert Jan Wekking

Managing Partner
Robbert Mos

Senior Consultant
Roderick Kroon

Partner
Sanne Eitjes

Consultant