Wat betekenen Instant Payments voor u en de service aan uw klanten?

Een Instant Payment is een overboeking in Euro’s die binnen enkele seconden van opdrachtgever naar begunstigde is bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde. In enkele landen in Europa kan nu al “instant” worden betaald en vanaf 1 mei 2019 wordt dit ook mogelijk op de Nederlandse markt. Instant betalingen kunnen dan in Nederland 24 uur per dag, 365 per jaar binnen maximaal 5 seconden worden bijgeschreven op de rekening van de begunstigde.

Christien van Meurs
Christien van Meurs
Executive Consultant
Voor
bedrijven

Welke gevolgen hebben Instant Payments voor uw organisatie?

Uw klanten verwachten instant verwerking van hun betalingen bij afname van uw producten of diensten. Dit heeft impact op u als bedrijf en de bedrijfsvoering hiervan. Denk daarbij aan het direct tonen van een betaling in uw klantportaal en real-time reconciliatie daarvan. Vergeet ook vooral niet dat het betalingsverkeer nu ook in het weekend doorgaat. Daarbij is het veelal ook een versnelling van uw mogelijkheden; cashmanagement, bankrelatiemanagement, betaalsoorten, betaalkanalen, etc.

Wat betekent dit voor uw eigen organisatie en de respectievelijke bedrijfsprocessen en hoe kunt u hier op inspelen? Heeft u hier al over nagedacht of al actie op ondernomen?

In gesprekken met onze klanten blijkt dat er een sterke behoefte is aan duidelijkheid over de impact en de kansen van Instant Payments. Enigma Consulting biedt u deze mogelijkheid in de vorm van de Instant Payments Scan voor uw organisatie. Samen met u bepalen we de impact en kansen waardoor u de beste strategie kunt bepalen voor Instant Payments.

Deze scan is gebaseerd op het bepalen van de impact van instant payments over de gehele keten.
Stap voor stap van Front tot Mid naar Back office wordt duidelijk gemaakt welke keuzes u zult moeten maken.

In een sessie die Enigma in september 2018 met een aantal banken heeft gehouden bleek dat deze benadering zeer nuttig is gebleken. Verder hebben we de ervaringen uit deze sessie verder meegenomen in onze Scan.

Graag zijn wij u hiermee van dienst !

Voor
banken

Welke gevolgen hebben Instant Payments voor uw betaalprocessen?

Aangezien de interbancaire clearing en settlement van deze transacties van batch naar real time overgaat, heeft dit grote impact op uw huidige betaalprocessen. Hierbij valt te denken aan:

  • de inrichting van uw cash & liquidity management
  • de aansluiting op huidige of nieuwe clearing- en settlementmechanismen (CSM’s) zoals het nieuwe interbancaire betaalplatform TIPS gebaseerd op de structuur van Target2 van de ECB
  • de inrichting van uw klantenservice en uw operations en IT-omgeving

Wat betekent dit alles voor uw eigen organisatie en de respectievelijke bedrijfsprocessen en hoe kunt u hier op inspelen ?

In gesprekken met diverse Nederlandse banken blijkt dat er een sterke behoefte is aan duidelijkheid over de impact en de kansen van Instant Payments. Enigma Consulting biedt u deze mogelijkheid in de vorm van de Instant Payments Scan voor uw organisatie. Samen met u bepalen we de impact en kansen waardoor u de beste strategie kunt bepalen voor Instant Payments. We hebben een ruime ervaring bij eventuele noodzakelijke pakketselecties van bijvoorbeeld een payment engine of sanctiescreening pakket en weten aan welke functionele eisen deze dienen te voldoen. Daarbij kunnen we u ook begeleiden bij het implementatietraject.

Deze scan is gebaseerd op het bepalen van de impact van instant payments over de gehele keten.
Stap voor stap van Front tot Mid naar Back office wordt duidelijk gemaakt welke keuzes u zult moeten maken.

In een sessie die Enigma in september 2018 met een aantal banken heeft gehouden bleek dat deze benadering zeer nuttig is gebleken. Verder hebben we de ervaringen uit deze sessie verder meegenomen in onze Scan.

Graag zijn wij u hiermee van dienst !

Andere Payments Diensten

Payments algemeen
Interbancair betalingsverkeer
Bankmigratie
PSD2-scan
Visie & Roadmap
Trends in het betaaldomein
Blockchain

Onze Instant Payments Experts

Christien van Meurs

Executive Consultant