Banken moeten voldoen aan de PSD2 richtlijnen. Dit betekent dat banken de gegevens aan klanten moeten openstellen en derde partijen toegang moeten verlenen tot de betaalrekening.

Dat vereist een intensief en ingrijpend veranderingsproces, waarbij alle banken een koppeling moeten maken voor betaalinitiatie, voor toegang tot de rekeninginformatie en voor de saldocheck.

Thim Donkervoort
Thim Donkervoort
Senior Legal Consultant

Enigma Consulting bespreekt graag met u welke impact de 7 belangrijkste wijzigingen van PSD2 kunnen betekenen voor uw organisatie:

psd2 icon 1

Scope uitbreiding

PSD2 heeft betrekking op een grotere geografische reikwijdte dan zijn voorganger PSD1: zogenaamde ‘one-leg’-transacties vallen nu namelijk ook binnen het bereik van de betaalrichtlijn. Ook vallen voortaan transacties in alle valuta, niet meer enkel transacties in euro- en andere EU/EEA-valuta, in scope van de PSD.

psd2 icon 2

Inperking van de vrijstellingen

PSD1 stond relatief veel uitzonderingssituaties toe op de vergunningsplicht voor betaalinstellingen. In de PSD2 zijn deze vrijstellingen in veel gevallen aangescherpt.

psd2 icon 3

Doorbelasting van kosten kaartbetalingen aan banden gelegd

De PSD2 stelt een verbod in op het doorbelasten van kosten van betalingstransacties aan de consument via toeslagen op het gebruik van een specifiek betaalmiddel, vaak creditcards.

psd2 icon 4

Consumentenaansprakelijkheid verlaagd

In de PSD2 is gesteld dat indien de derde betaaldienstaanbieder verantwoordelijk is voor de foutieve uitvoering van de betalingstransactie dan moet de PISP de rekeningvoerende instantie onmiddellijk en volledig compenseren, tenzij de PISP kan aantonen dat de AS PSP de juiste betalingsopdracht heeft ontvangen. De consument blijft zo gevrijwaard van enig gebruikersrisico.

psd2 icon 5

Additionele eisen gesteld aan betaalinstellingen

De PSD2 stelt extra eisen aan de vergunningsaanvraag voor een betaalinstelling. Deze additionele eisen richten zich vooral op het beperken van veiligheidsrisico’s en procedures met betrekking tot het beheersen van incidenten.

psd2 icon 6

Toegang tot betaalrekening – door derde partijen

De PSD2 onderscheidt de volgende dienstverlening:

  • Betalingsinitiatie services via een betalingsinitiatie dienstaanbieder als derde partij
  • Rekeninginformatie services via een rekeninginformatie dienstaanbieder als derde partij

De derde partijen die genoemde dienstverlening willen bieden, moeten een betaalinstelling of bank licentie hebben en vallen daarmee onder het toezicht van de centrale banken. Een andere belangrijke eis is dat de betalingsinitiatie dienstaanbieder en de rekeninginformatie dienstaanbieder nooit de klantgelden in eigen bezit hebben voor het uitoefenen van bovengenoemde dienstverlening.

psd2 icon 7

Toegang tot betaalrekening – authenticatie door klant

Sterke cliëntauthenticatie (SCA) is altijd benodigd bij toegang tot de betaalrekening en autorisatie van een transactie, behalve in een aantal gevallen.

Zie ook onze site

logo PSD2.nl

Onze Payments Experts

Daniël Pluta

Senior Consultant
Ed de Bruin

Senior Consultant
Marc Groot

Executive Consultant
Mike Adrichem

Senior Consultant
Niek van Westing

Senior Consultant
Pieter van Andel

Executive Consultant
Pieter van Stempvoort

Senior Consultant
Pim Stam

Executive Consultant
Richard Vianen

Senior Consultant
Roeland Heuff

Executive Consultant
Robert Jan Wekking

Managing Partner
Robbert Mos

Senior Consultant
Roderick Kroon

Partner
Sanne Eitjes

Consultant