De trends in het betaaldomein vereisen een nieuw en aangepast business model. Met de juiste keuzes heeft dit voordelen voor alle betrokken partijen; u, klanten en de banken. Het resultaat: de kwaliteit (procesbeheersing) neemt toe, de kosten nemen af en de risico’s zijn beter beheersbaar.

Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner

Zes trends in betalingsverkeer voor een beter businessmodel:

A

Standaardisatie

Door standaardisatie in zowel de formaten (ISO20022), instrumenten (SEPA ) als bankconnectiviteit (SWIFT , EBICS) vervagen grenzen en wordt het steeds eenvoudiger om het betalingsverkeer centraal in te richten ongeacht welke banken en landen betrokken zijn. Dit leidt tot kostenverlaging.

B

Digitalisering

Waar processen in het verleden gekoppeld zijn aan papieren documenten komen er meer en meer oplossingen op de markt om deze papieren processen te digitaliseren. Voorbeelden van deze ‘drive-to-digital’ zijn: elektronische handtekeningen, eID, elektronische mandaten, elektronische wijze van het openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen (eBAM) en bijvoorbeeld ook OCR toepassingen om informatie op papier te digitaliseren voor vervolgprocessen (o.a. facturen, brieven, etc.).

C

Self-service

Bedrijven proberen steeds meer hun klanten zelf aan het ‘stuur’ te krijgen via self-service portals. Zo zijn er verzekeraars en nutsbedrijven die via hun ‘mijn domein’ de mogelijkheid bieden om zelf het incassomoment te kiezen, een maand de incasso over te slaan of klanten stimuleren wijzigingen in gegevens (NAW, bankrekening, etc.) direct on-line in te voeren.

D

Grotere rol toezichthouders

Of het nu gaat om banken, verzekeraars, payment-service-providers, corporates of partijen die algemene voorzieningen verzorgen allemaal hebben zij te maken met een groter wordend belang van ‘toezichthouders’ en gerelateerde wet- en regelgeving. Maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en de vereisten om informatie over bijvoorbeeld Amerikaanse relaties te moeten rapporteren (FATCA) vereisen een aanpassing van de proces- en systeem inrichting. Essentieel daarbij is dat de procesinrichting dusdanig georganiseerd is dat volledig ‘auditable’ is en voorzien is van de juiste ‘controls’ op de juiste risico’s.

E

Straight-Through-Processing

De aandacht om processen zo in te richten dat uitval beperkt wordt en controles ‘risk-based’ worden ingericht om alleen die uitzonderingen te krijgen die het waard zijn om opgepakt te worden maakt dat de capaciteit veel effectiever wordt gebruikt. Het proces om een groot deel van de noodzakelijke controles op een betaalopdracht te automatiseren zorgt ervoor dat de tijd die nog besteed moet worden aan deze betalingen aanzienlijk beperkt kan worden. De trend tot meer en meer STP processen wordt nog eens bekrachtigd door methodieken als Lean/Six Sigma die via een andere kijk op processen de klantwaarde van elke processtap centraal zet.

F

Toegankelijkheid banken verbetert

Als laatste belangrijke trend zien we dat meer en meer banken het mogelijk maken om initiatie van betaalopdrachten én ontvangst van bankafschriften, buiten het specifieke Electronisch Bankieren kanaal om electronisch te organiseren via directe (SWIFT, EBICS, FTP) connecties. De wijzigingen ten aanzien van de Access-to-the-Account in de nieuwe Europese wetgeving in de Payments Service Directive II bevestigen deze ontwikkeling.

Onze Payments Experts

Daniël Pluta

Senior Consultant
Ed de Bruin

Senior Consultant
Marc Groot

Executive Consultant
Mike Adrichem

Senior Consultant
Niek van Westing

Senior Consultant
Pieter van Andel

Executive Consultant
Pieter van Stempvoort

Senior Consultant
Pim Stam

Executive Consultant
Richard Vianen

Senior Consultant
Roeland Heuff

Executive Consultant
Robert Jan Wekking

Managing Partner
Robbert Mos

Senior Consultant
Roderick Kroon

Partner
Sanne Eitjes

Consultant