PSD2 brengt nieuwe mogelijkheden en vergroot de concurrentie…

De Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) verplicht banken om betaaldata te delen met derde partijen die een vergunning hebben. De rekeninginformatie waar een leverancier van boekhoudsoftware gebruikt van maakt, valt ook onder deze data. Daarnaast creëert PSD2 een scala aan nieuwe oplossingen. Zo behoort het direct initiëren van betalingen vanuit de boekhoudsoftware met PSD2 tot de mogelijkheden.

vergunning voor boekhoudsoftware
*

… Maar profiteren kan alleen met vergunning.

Om PSD2 in uw voordeel te kunnen gebruiken, wordt u als leverancier van boekhoudsoftware vergunningsplichtig. Uw onderneming wordt door De Nederlandse Bank (DNB) gezien als een betaaldienstverlener, te weten een betaaldienstverlener die rekeninginformatie van klanten opvraagt (dienst 8) en/of betalingen namens hen initieert (dienst 7). Voor beide diensten is, naast de vergunning, ook uitdrukkelijke toestemming van de klant vereist.

Een vergunningsaanvraag is een intensief en specialistisch proces.

Als betaaldienstverlener worden er verschillende eisen aan uw onderneming gesteld. Zo dient u DNB bij de vergunningaanvraag inzicht te verschaffen in uw bedrijfsprocessen en de bijbehorende risico’s. Het traject waarin de benodigde documentatie wordt opgesteld, uw onderneming wordt (her)ingericht volgens de eisen van DNB en de vergunning wordt aangevraagd en toegekend neemt gemiddeld 6 tot 12 maanden in beslag. Omwille van deze doorlooptijd is het belangrijk om niet te lang te wachten met de aanvraag van een vergunning. Enigma Consulting is een ervaren specialist die u graag bijstaat in het aanvraagproces van de vergunning.

Vergunning voor boekhoudsoftware 2

Waarborg de continuïteit van uw onderneming en vraag een vergunning aan.

Om concurrerend te blijven in de markt en tegelijkertijd een drempelloze koppeling met alle banken van uw klanten te verwezenlijken is een vergunning voor betaalinstelling vereist. Alleen zo kunt u de potentie van PSD2 volledig realiseren in uw boekhoudpakket.

Meer weten?

Hebt u vragen over uw situatie of wilt u meer informatie ontvangen over onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact op met Geert Blom of Daniëlle Veldhorst.

* De voor dit artikel gebruikte informatie is o.a. afkomstig  van Bizcuit.