Begin 2018 is in de herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) in werking getreden. In Nederland is de nationale uitwerking van PSD2 vertraagd en op dit moment nog niet omgezet in Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen ligt op dit moment in de Tweede Kamer. Ten gevolge van de ontstane vertraging zijn nieuwe marktpartijen nog niet toegetreden tot de Nederlandse betaalmarkt. Zij staan in de rij bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om een vergunning te verkrijgen, maar een definitieve vergunning kan pas worden verschaft wanneer de wetgeving door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.

Achtergrond

De PSD2 reguleert de komende jaren een belangrijk deel van de financiële wereld. De technologische vooruitgang en allerhande maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de bestaande manieren van betalen op de schop gaan: nieuwe betaalmethoden worden geïntroduceerd en om ons heen is een niet te stoppen verschuiving naar betalen via mobiele telefoons en tablets zichtbaar. Door deze veranderingen zijn nieuwe spelregels nodig die moeten leiden tot meer innovatie, meer concurrentie en meer veiligheid in het betalingsverkeer.

Nieuwe marktpartijen

PSD2 zorgt voor een wettelijke grondslag voor twee nieuwe dienstaanbieders, die onder voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de bankrekeningen die de banken beheren. Het gaat om de rekeninginformatiedienstverlener, ook wel een Account Information Service Provider (AISP) genoemd, en de betaalinitiatiedienstverlener, ofwel de Payment Initiation Service Provider (PISP). Een AISP is een partij die met toestemming van de betaaldienstgebruiker rekeninginformatie bij de bank ophaalt en beschikbaar stelt. Een AISP kan geen geld overboeken van een betaalrekening, ze biedt alleen een geaggregeerde weergave van eerdere transacties die al zijn uitgevoerd. Een PISP is een dienstaanbieder die met toestemming van een betaaldienstgebruiker betalingen namens hem mag initiëren.

Vergunningsvereisten

Eenieder die in Nederland betaaldiensten verleent heeft daar, behoudens uitzonderingen en vrijstellingen, een vergunning voor nodig. Ook AISP’s en PISP’s zijn vergunningsplichtig om rekeninginformatiediensten aan te bieden of betalingen namens rekeninghouders te initiëren. Indien een onderneming als betaalinitiatiedienstaanbieder of rekeninginformatiedienstaanbieder actief wil worden, dient deze vanaf het moment dat de PSD2 in de Nederlandse wet is geïmplementeerd in het bezit te zijn van een vergunning voor betaaldienst 7 (PISP) of betaaldienst 8 (AISP), als genoemd in bijlage 1 van de PSD2.

Hoewel de wetgeving die PSD2 implementeert in Nederland nog niet van kracht is, zijn de vergunningsvoorwaarden waaraan nieuwe dienstaanbieders moeten voldoen al wel bekend. DNB neemt vergunningsaanvragen momenteel alleen in concept in behandeling. Het digitale loket bij DNB voor deze aanvragen is op 6 juli 2018 opengegaan. Formele aanvragen kunnen pas worden ingediend als PSD2 in de Nederlandse wetgeving is verankerd. Ook een vergunning voor het verlenen van betaalinitiatie- of rekeninginformatiediensten kan pas worden toegekend als de deze wetgeving daadwerkelijk is geïmplementeerd. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn: naar verwachting wordt dat einde 2018.

Partijen die nu al aan de slag gaan met de vergunningsaanvraag en het beoordelingsproces bij DNB, geven DNB én zichzelf wel de gelegenheid het beoordelingsproces zorgvuldig te doorlopen. De doorlooptijd na implementatie wordt daarmee tot een minimum teruggebracht.

Conclusie

Voor nieuwe markttoetreders breekt een enerverende tijd aan: ze kunnen binnenkort zonder beperkingen toegang krijgen tot de Nederlandse en Europese betaalmarkt en daar de vruchten van plukken via vernieuwende betaal- en rekeninginformatiediensten. Daartoe is wel een vergunning van de DNB noodzakelijk. Om snel actief te worden is het van belang om het vergunningsaanvraagtraject zo spoedig mogelijk op te starten. Het is daarbij zaak om de vereisten van de vergunningsaanvraag niet te onderschatten en ervoor zorg te dragen dat men afdoende kan aantonen compliant te zijn met de geldende regelgeving. Alleen dan zal de toezichthouder DNB overgaan tot het verlenen van een vergunning. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Bent u geïnteresseerd in een vergunning voor een specifieke variant betaalinstelling? Enigma consulting heeft ruime ervaring in het succesvol opzetten, begeleiden en verkrijgen van vergunningsaanvragen bij De Nederlandsche Bank. Wij helpen u graag verder met het realiseren van uw ambitie! Bel of mail ons voor een afspraak.