In gesprekken die Enigma Consulting de afgelopen tijd met banken heeft gevoerd, bleek dat er vooral bij (online) spaarbanken onduidelijkheid bestaat over de vraag of de PSD2 ook op hen van toepassing is. De recent gepubliceerde ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS) neemt deze onduidelijkheid weg.

Ondanks dat de European Banking Authority (EBA) op 23 februari de definitieve versie van de “Regulatory Technical Standards” (RTS) ter akkoord heeft aangeboden bij de Europese Commissie, gaat achter de coulissen de strijd nog door. De gevechten spitsen zich daarbij toe op het verbod op ‘screen scraping’ dat door de EBA is uitgevaardigd. Screen scraping is een techniek waarmee derde betaaldienstverleners toegang kunnen krijgen tot de bankrekening van de klant met de inloggegevens van de klant.

Begin mei hebben 65 Fintech-bedrijven een manifest ingediend bij de Europese Commissie waarin staat dat zij ‘screen scraping’ willen blijven gebruiken en dat een verbod innovatie en toetreding van nieuwe marktpartijen ernstig in de weg zou staan. Er zijn inmiddels signalen bekend waaruit marktpartijen opmaken dat de Europese Commissie, tegen het advies van de EBA in, screen scraping wil blijven toestaan.

Het argument dat de EBA ten faveure van het verbod naar voren brengt is dat screen scraping onveilig zou zijn: zij willen ontsluiting van klantdata alleen mogelijk maken via door de banken geboden API-oplossingen en de Europese Bankenfederatie (EBF) steunt de EBA daarin. Zoals Wim Mijs, directeur van de EBF het stelt: “De ontwikkeling van PSD2 kan worden vergeleken met het ontwerpen van een nieuw vliegtuig. Je ontwikkelt uiterst veilige, innovatieve en geavanceerde systemen om het te laten vliegen. Maar wat gebeurt er nu: op het einde van de bouwfase worden de ontwerpers verplicht om een zware dieselgenerator in te bouwen. Hierdoor wordt het vliegtuig te zwaar om te vliegen. Indien banken worden gedwongen om screen scraping toe te staan dan zal de PSD2 nooit vliegen op de manier waarop het was bedoeld.”

Beide kampen staan recht tegenover elkaar in deze heikele kwestie. We volgen daarom met grote aandacht hoe de Europese Commissie zal besluiten en wat de gevolgen van die beslissing zullen zijn.

Enigma Consulting helpt banken en bedrijven zich voor te bereiden op PSD2 en heeft via haar kennissite www.psd2.nl direct contact met de markt. Bel ons gerust voor een verkennend gesprek hoe wij u kunnen helpen.

Geert Blom
Geert Blom
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: