Vergunningsaanvragen bij DNB: wij weten wat nodig is!

Wanneer een onderneming betaaltransacties verwerkt of als rekeninginformatiedienstverlener (AISP) of betalingsinitiatie- dienstverlener (PISP) aan de slag wil, heeft deze onderneming al snel een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB).

De consultants van Enigma zijn zeer ervaren op het gebied van vergunningsaanvragen. Onze klanten hebben vaak hele verschillende redenen om een vergunning aan te vragen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Innovatieve bedrijven die gebruik willen maken van de mogelijkheden die door nieuwe betaalregelgeving worden geboden op gebieden van rekeninginformatiediensten en betalingsinititiatiediensten, zoals fintech-ondernemingen en boekhoudsoftwareleveranciers
 • UK based ondernemingen die omwille van brexit-overwegingen besluiten om in Nederland een vergunning aan te vragen en van hieruit Europa te bedienen
 • Aziatische en Amerikaanse bedrijven die Nederland als basis willen gebruiken voor de inrichting van  hun wereldwijde Payment Gateway
 • Bedrijven die door PSD2 niet langer gebruik kunnen maken van uitzonderingen die in de PSD1 nog wel mogelijk waren en daarom overgaan tot de aanvraag van een vergunning voor betaaldienstverlener
Roxane van der Laan
Roxane van der Laan
Executive Consultant

Wij werken met een multidisciplinair team, wat tot voordeel heeft dat wij alle expertisegebieden die nodig zijn bij de vergunningsaanvraag kunnen bieden. Het resultaat is een aanvraag die op alle onderdelen voldoet aan de kwaliteitseisen van de toezichthouder, wat leidt tot een snellere toetsing en vergunningsverlening door de DNB.

Je hoeft geen bank meer te zijn om betaaldiensten aan te bieden. Met als doel de concurrentie te vergroten en consumenten te beschermen is in Nederland de Wet op het financieel toezicht actief. Deze wet maakt het mogelijk om als betaalinstelling betaaldiensten aan te bieden.

De wet onderscheidt 8 verschillende varianten van betaaldienstaanbieders. Zo zijn daar de klassieke betaaldienstaanbieder en de

elektronischgeldinstelling (EGI), maar sinds de introductie van de Europese betaalrichtlijn PSD2 ook de nieuwe varianten van de rekeninginformatiedienstaanbieders (AISP’s) en de betalingsinitiatiedienstaanbieders (PISP’s).
Aangeboden betaaldiensten zijn bijvoorbeeld het exploiteren van betaalrekeningen, het overmaken, deponeren of opnemen van geld of het uitgeven of accepteren van betaalinstrumenten (bijvoorbeeld cards).

Wanneer valt een dienst nu onder de vergunningsvereiste? En aan welke vereisten moet dan worden voldaan?

Een succesvolle vergunningsaanvraag voor iedere variant van betaalinstelling is een kwestie van een goede voorbereiding en een adequate kwaliteitsborging.

Wij zetten de stappen voor een efficiënte, succesvolle aanvraag voor u op een rij:

1

Check of voor de dienst een vergunning vereist is

Een betaaldienst hoeft niet onder de vergunningsvereiste te vallen. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld diensten waarbij de betaling wordt gedaan met een betaalinstrument met beperkte gebruiksmogelijkheden. Ook is er geen vergunning nodig wanneer er bij de transacties alleen contant geld wordt gebruikt waar geen betaalrekening bij betrokken is.

2

Als een vergunning vereist is, kijk of een speciale vrijstelling van toepassing is

Ga, als uit de eerste stap blijkt dat er een vergunning vereist is, vervolgens na of er een vrijstelling van toepassing is. Om van die vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Hieronder zijn er 3 genoemd.

 1. Betaaldiensten zijn uitsluitend bestemd voor in Nederland woonachtige personen
 2. Het volume per maand bedraagt minder dan 3 miljoen euro
 3. De vermogensscheiding is geregeld door middel van een stichting derdengelden, bankgarantie of vergelijkbare waarborg

Wanneer de voorwaarden voor een vrijstelling aanwezig lijken te zijn dan moet ook deze bij de DNB worden aangevraagd. Ook aan deze aanvraag zijn aanzienlijke eisen verbonden. Wanneer aan deze vereisten is voldaan en de aanvraag voor de vergunning is aangevraagd beoordeelt de DNB of de vrijstelling wordt verleend. Indien dat het geval is schrijven zij de vrijgestelde betaaldienstverlener bij in het openbare register.

3

Bouw het dossier op en pas waar nodig de organisatie aan

Na het doorlopen van de eerste 2 stappen is duidelijk geworden dat er een vergunning noodzakelijk is en dat de dienst niet onder een vrijstelling valt. In dat geval moet de betaalinstelling aan verschillende vereisten voldoen om haar diensten te gaan mogen aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderstaande zaken.

 1. Het aantonen van betrouwbaarheid en geschiktheid van de beleidsbepalers
 2. De inrichting integere uitvoering van het bedrijf
 3. De inrichting beheerste uitvoering van het bedrijf
 4. Zekerstelling van de gelden
 5. Toetsing van de dagelijkse beleidsbepalers
 6. Minimum eigen vermogen en solvabiliteit
 7. Verklaring van Geen Bezwaar

Het gaat hier om het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s, zoals het veiligstellen van de geldmiddelen van klanten van de betaalinstelling. Beleid en procedures moeten worden opgesteld, zoals een klantacceptatiebeleid, transactiemonitoring, een compliance charter en een procedure voor het melden van ongebruikelijke transacties. Het opstellen van ‘risk management’-beleid en ook het aanstellen van een risk & compliance officer is in de meeste gevallen ook noodzakelijk.

4

Dien de aanvraag in bij de nederlandsche bank

Vervolgens dienen alle voor de aanvraag noodzakelijke stukken aan DNB te worden verzonden. De basis is hier het aanvraagformulier dat moet worden ingevuld en ondertekend. DNB beslist binnen drie maanden na ontvangst van een vergunningsaanvraag voor een betaalinstelling of de vergunning wordt verstrekt. Let hierbij op, de drie maanden gaan pas in als alle stukken die worden gevraagd ontvangen zijn. Aan de behandeling van een vergunningsaanvraag door DNB zijn leges verbonden.

Uit ervaring weten we dat er meestal verschillende vragen worden gesteld door DNB en de doorlooptijd van de behandeling van een vergunningsaanvraag regelmatig langer dan 3 maanden is.

5

Voer het nieuwe beleid en bijbehorende procedures door binnen de organisatie

Bij het opbouwen van het dossier is al een grote stap gezet voor het doorvoeren van specifiek beleid en de bijbehorende procedures in de betaalinstelling. Zorg ervoor dat deze activiteiten voordat de vergunning wordt verleend daadwerkelijk zijn doorgevoerd binnen de organisatie. Onderschat dit niet, afhankelijk van de organisatie kan deze stap een gemiddelde tot zeer hoge inzet vergen.

Ervaring

Met onze ruime ervaring met vergunningtrajecten en korte lijntjes met DNB kunnen wij u in iedere fase van het vergunningstraject adviseren en ondersteunen, of het nu gaat om de aan vraag van een vrijstelling of een vergunning voor betaaldienstaanbieder, elektronischgeldinstelling (EGI), rekeninginformatiedienstaanbieder of betalingsinitiatiedienstaanbieder.

Ook het tijdelijk inzetten van een risk & compliance officer is mogelijk om de ‘best practices’ te delen en uw interne organisatie op te leiden. Bij Enigma hebben wij ruime ervaring met alle fases van het vergunningstraject. Wij kunnen u ondersteunen bij het opbouwen van het dossier en bij de inrichting van uw organisatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op als u uw doelstelling met ons wil delen.

Cases

Enigma bij Bitonic

Risk & Compliance is voor Enigma een bekend speelveld. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van regulering binnen de markt van cryptocurrencies, kunnen we onze kennis delen en overdragen. Lees verder

Pay.nl over Enigma

Het vergunningstraject was redelijk zwaar, maar mede dankzij de ervaring, input, planning en expertise van Enigma konden we de vergunning voor betaalinstelling binnen afzienbare tijd verkrijgen! Lees verder

Onze Risk & Compliance Experts

Arjan Bom

Senior Legal Consultant
Arnoud van Sterkenburg

Partner
Ian Kok

Senior Legal Consultant
Jaap Jan de Jong

Executive Consultant
Kaj van der Peet

Consultant
Lex van Beurden

Senior Consultant
Maarten van Denzen

Senior Legal Consultant
Roland Hols

Consultant
Roxane van der Laan

Executive Consultant
Thim Donkervoort

Senior Legal Consultant