Enigma Consulting kan u helpen met een end-to-end CDD & AML oplossing.

Met de toenemende druk van toezichthouders, staat het CDD én anti witwasproces de afgelopen jaren enorm in de schijnwerpers. Wetgeving, toezichthouders en de publieke opinie dwingen financiële instellingen tot forse investeringen in zowel systemen als het aantrekken van additionele mankracht.

Het inrichten en optimaliseren van het klantonboardings- en anti witwasproces is een intensief traject en speelt zich af in een complex speelveld. Veel financiële instellingen ontbreekt het aan tijd en kennis om een toereikend en kwalitatief goed CDD- en AML Framework op te zetten.

Heeft u ondersteuning nodig met het implementeren of optimaliseren van uw CDD-en AML proces? Wij hebben een stappenplan ontwikkeld dat u kan helpen met uw CDD & AML uitdagingen. Heeft u vragen, neem contact op met een van onze consultants, zij helpen u graag verder.

Jaap Jan de Jong
Jaap Jan de Jong
Executive Consultant

1

Risico-identificatie

Het uitvoeren van een Risicoanalyse (SIRA) is een belangrijke eerste stap om al uw risico’s ten aanzien van witwassen, terrorismefinanciering maar ook fraude en belastingontduiking in kaart te brengen. Enigma heeft specialistische kennis van alle financiële producten en op wat voor wijze deze vatbaar zijn voor bovengenoemde risico’s. Samen brengen we alle risico’s en specifieke scenario’s in kaart en stellen we maatregelen voor om het risico te beperken. Belangrijk is om uw risicoanalyse up-to-date te houden.

2

CDD/KYC

Financiële instellingen zijn verplicht hun klanten risico gebaseerd te identificeren en te verifiëren. Dat betekent dat de ene klant intensiever geïdentificeerd moet worden dan de ander. Op basis van cliëntrisicoprofielen wordt bepaald op wat voor wijze de cliënt moet worden geïdentificeerd en geverifieerd. Een CDD Risico matrix bepaalt het uiteindelijke risico ten aanzien van witwassen en terrorismefinanciering en hiermee wordt tevens de mate van reviewing en monitoring bepaald.

3

Transactieprofielen

Transactieprofielen zijn essentieel om vooraf te bepalen wat de te verwachten transacties zijn van de klant. Belangrijk hierbij is dat de transactieprofielen goed onderbouwd en accuraat zijn. Wij beschikken over uitgebreide inkomens- en betaaldata die u kunnen helpen de verwachtingen ten aanzien van de klant zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Omdat inkomens- en betaaldata onderhevig zijn aan macro-economische veranderingen, kunnen wij u helpen uw transactieprofielen zo up-to-date mogelijk te houden. Een up-to-date transactieprofiel stelt u in staat om vormen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en belastingontduiking in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren.

4

Business rules

Business rules zijn noodzakelijk om vormen van witwassen, terrorismefinanciering, maar ook fraude en belastingontduiking te detecteren. De business rules moeten niet alleen helder en duidelijk zijn, maar ook een duidelijk verband hebben met de Risicoanalyse en de daaraan gekoppelde scenariobeschrijvingen. De resultaten van business rules en de daaruit volgende hits zullen nader onderzocht en geanalyseerd moeten worden. Wij helpen u met het beschrijven van business rules maar ook met het detecteren en verwerken van ‘true hits’ en het reduceren van de ‘false positives’. Daar waar nodig zorgen we voor aansluiting bij de FIU; de instantie waaraan u Ongebruikelijke Transacties moet rapporteren.

5

AML software selectietraject

Het systematisch detecteren en afhandelen van AML alerts kan een tijdsintensief aspect zijn van uw dagelijkse werkzaamheden. Een geautomatiseerd AML systeem helpt u de tijdsdruk significant te reduceren. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van zowel functionele als non-functionele requirements. Omdat wij de gehele AML markt in kaart hebben gebracht,  kunnen we snel schakelen met de juiste partijen.

Ervaring

Enigma heeft door jarenlange ervaring binnen het payments- en compliancedomein, een uniek en vooral pragmatisch stappenplan ontwikkeld waarbij de klant van begin tot eind intensief begeleid wordt. Met als doel: het zelf kunnen inrichten en uitvoeren van CDD en AML taken zonder hulp van externen.

Onze Risk & Compliance Experts

Arjan Bom

Senior Legal Consultant
Arnoud van Sterkenburg

Partner
Ian Kok

Senior Legal Consultant
Jaap Jan de Jong

Executive Consultant
Kaj van der Peet

Consultant
Lex van Beurden

Senior Consultant
Maarten van Denzen

Senior Legal Consultant
Roland Hols

Consultant
Roxane van der Laan

Executive Consultant
Thim Donkervoort

Senior Legal Consultant