De druk op compliance afdelingen neemt toe. Niet alleen de constant veranderende wet- en regelgeving zijn hier oorzaken van, ook recente negatieve gebeurtenissen zijn van invloed op de reputatie van financiële instellingen.

Integer handelen is zowel binnen organisaties als in de maatschappij een belangrijk speerpunt geworden. De effectieve compliance praktijk als interne toezichthouder, is onmisbaar geworden binnen uw organisatie.

De grootschalige hervorming van financiële wet- en regelgeving leidt tot vele uitdagingen in alle onderdelen van de financiële sector. Regelmatig wordt nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd en organisaties moeten zorgen voor een effectieve naleving van steeds meer gevarieerde en complexe vereisten.

Een van de grootste uitdagingen en kansen voor professionals in de sector is het effectief omgaan met al deze wijzigingen in de regelgeving. Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de aanpassing van ons bedrijfsmodel, op welke manier kan de governance worden verbeterd en hoe kan het toezicht worden geprofessionaliseerd.

Onze expertise

Enigma beschikt over ervaren adviseurs die actief betrokken zijn bij een breed scala van marktdeelnemers. We bieden compliance-gerelateerde ondersteuning bij belangrijke projecten en bieden pragmatische oplossingen in complexe regelgevingskwesties.

Enigma kan u helpen

Zaken waar Enigma u mee kan helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Tijdelijke invulling van de compliancefunctie: we stellen samen met u een compliance jaarplan op en werken de onderliggende acties uit;
  • Evaluatie van de effectiviteit van bestaande compliance policies en procedures;
  • Identificatie van of controle op gaps tussen uw situatie en de wettelijke vereisten;
  • Advisering over de compliancefunctie en, indien van toepassing, assistentie bij de invulling van deze functie;
  • Implementatie van specifieke rapportagesystemen, procesvereisten en compliance-programma’s, inclusief trainingen.
Jaap Jan de Jong
Jaap Jan de Jong
Executive Consultant
Cases

PaySquare

“If you want a quick step forward within the compliance environment, i suggest you hire Enigma.” Lees verder 

Enigma bij Bitonic

Risk & Compliance is voor Enigma een bekend speelveld. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van regulering binnen de markt van cryptocurrencies, kunnen we onze kennis delen en overdragen. Lees verder ›

Onze Risk & Compliance Experts

Arjan Bom

Senior Legal Consultant
Arnoud van Sterkenburg

Partner
Ian Kok

Senior Legal Consultant
Jaap Jan de Jong

Executive Consultant
Kaj van der Peet

Consultant
Lex van Beurden

Senior Consultant
Maarten van Denzen

Senior Legal Consultant
Roland Hols

Consultant
Roxane van der Laan

Executive Consultant
Thim Donkervoort

Senior Legal Consultant